Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з 09 лютого 2009 р. по 23 лютого 2009 р.

КНИГИ:

1.    Маляренко Б.Т., Музика А.А. Амністія та помилування в Україні: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2007. – 700 с.
2.    Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації. Монографія. – К.: Юрисконсульт, 2006. – 1048 с.
3.    Кримінально-процесуальний кодекс України.  – Х.: ПП «ІГВІНІ», 2008. – 256 с. (за станом на  01 вересня 2008 року).
4.    Кодекс административного судопроизводства Украины. – Х.: ЧП «ИГВИНИ», 2007. – 144 с. (по состоянию на 15 марта 2007 года).

ЗБІРНИКИ:

1.    Державна політика у сфері запобігання тероризму: міжнародний досвід і його актуальність для України: Збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Київ, 31 жовтня 2008 року). – К.: Інтертехнологія, 2008. – 184 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Ермолаев А.В. Уголовная ответственность за преступления против семьи: проблемы законодательной регламентации и правоприменения и пути их разрешения. Краснодар – 2009.
2.    Буркова Е.А. Наркобизнес: понятие, состояние, возможности противодействия. Саратов – 2009.
3.    Машук І.О. Формування психологічної готовності учнів спеціалізованих загальноосвітніх закладів міліції до навчально-службової діяльності в системі МВС України. Київ – 2009.

ЖУРНАЛИ:

1.    Право України. – 2009. - № 1. - 168 с.
2.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2009. - № 9. – 416 с.
3.    Законность. – 2009. - № 1. – 64 с.
4.    Вибори та демократія. – 2008. - № 4 (18). – 96 с.
5.    Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 1 (157). – 152 с.
6.    Права людини. Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – 2009. - № 2 (510). – 12 с.
7.    Вісник прокуратури. – 2009. - № 1. – 128 с.
8.    Российский следователь. – 2008. - № 24. – 40 с.
9.    Российский судья. – 2008. - № 12. – 48 с.
10.    Бюлетень Вищої  атестаційної комісії України. – 2009. -№ 2. – 48 с.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Юридическая практика.

СТАТТІ В ЖУРНАЛІ:

1.    Гурджі Ю. Щодо функціональної характеристики правового захисту особи у кримінальному судочинстві. // Право України № 1/2009, стор. 74-78.
2.    Погорецький М. Про співвідношення джерел фактичних даних і джерел доказів у кримінальному процесі. // Право України № 1/2009, стор. 80-85.
3.    Кулинич С., Волков А. Необхідна оборона як захист особи від злочинних посягань. // Вісник прокуратури № 1/2009, стор. 69-74.
4.    Мельничок В. Криміналістична характеристика емоційно-вольових станів особи. // Вісник прокуратури № 1/2009, стор. 106-111.
5.    Сорока Л. Поняття «корупційний злочин». // Підприємництво, господарство і право № 1/2009, стор. 102-104.
6.    Кісілюк Е. Кримінально-правова основа протидії  рейдерству. // Підприємництво, господарство і право № 1/2009, стор.111-114.
7.    Яра О. Роль особи злочинця в механізмі злочинної поведінки. // Підприємництво, господарство і право № 1/2009, стор.115-117.
8.    Дідківська Г. Механізм впливу факторів сімейного неблагополуччя на злочинність неповнолітніх: макрорівень. // Підприємництво, господарство і право № 1/2009, стор.118-121.
9.    Яцків І. Деякі особливості поширення та протидії корупції. // Підприємництво, господарство і право № 1/2009, стор.122-125.
10.    Гонгадзе М.Г. Выдвижение и проверка версии о совершении преступления лицом в состоянии кратковременного психического расстройства. // Российский следователь № 24/2008, стр. 2-4.
11.    Кургузкина Е.Б. Личность преступника: вопросы формирования. // Российский следователь № 24/2008, стр. 21-23.
12.    Майоров А.А. Общая характеристика наркотизма. // Российский следователь                    № 24/2008, стр. 24-27.
13.    Матковский С.В. Правовая природа антикоррупционной экспертизы. // Российский следователь № 24/2008, стр. 27-30.
14.    Кибальник А., Майборода В. Фальсификация доказательств: уголовная ответственность. // Законность № 1/2009, стр. 14-17.
15.    Жубрин В. Квалификация легализации преступных доходов. // Законность № 1/2009, стр. 23-26.
16.    Еремеев И. Борьба с незаконным оборотом наркотиков – профилактика имущественных преступлений. // Законность № 1/2009, стр. 29-33.
17.    Паненков А. Организованные преступные формирования, участники которых совершают террористические преступления. // Законность № 1/2009, стр. 50-53.
18.    Копилян В. Особливості суб’єкта злочину, передбаченого статтею 299 Кримінального кодексу України. // Підприємництво, господарство і право № 1/2009, стор. 98-101.

СТАТТІ В ГАЗЕТІ:

1.     «Правова наука – викликам сучасності». (Нечасто випадає можливість в одному заздалегідь визначеному місці та обумовленому часовому відрізку не просто побачити цвіт вітчизняної юридичної еліти, а ще й поспілкуватися з її працівниками за чашкою запашної кави. У передостанній день січня в Харкові…в залі засідань Президії Академії правових наук України члени Академії мали обрати свого президента). // Юридичний Вісник України № 6 (710) від 07-13.02.2009 р., стор. 8-9.
2.    «Використання принципу таліону за економічні злочини: абсурдність чи безвихідність?!» // Юридичний Вісник України № 6 (710) від 07-13.02.2009 р., стор. 5; № 7 (711) від 14-20.02.2009 р., стор. 5.
3.    Відмивання нечесних доходів завершилося судом». (Як повідомляє прес-служба ДПА України, 365 злочинів, відповідність за які передбачена ст. 209 Кримінального кодексу України, за результатами роботи у 2008 році виявлено Департаментом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом…) // Юридичний Вісник України № 8 (712) від 21-27.02.2009 р., стор. 4.
4.    «Злочинне використання інсайдерської інформації: аналіз законодавчих новел». (На підставі Закону України від 25 грудня 2008 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення на ринку цінних паперів» ст. 232-1 вітчизняного КК викладено у новій редакції…) // Юридичний Вісник України № 8 (712) від 21-27.02.2009 р., стор. 12-13
5.    «Можно ли рассматривать криминальное законодательство в период голодомора как составляющую часть общечеловеческих ценностей». // Голос Украины № 32 от 21.02.2009, с. 3
6.    «Прокуратура стала на защиту инвалидов». (С начала года возбуждены семь уголовных дел в сфере защиты прав инвалидов…) // Голос Украины № 32 от 21.02.2009, с. 4
7.    «Слово в защиту законопроектов о судоустройстве и статусе судей: не подменяйте дискуссию лоббизмом». // Голос Украины № 32 от 21.02.2009, с. 8-9.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси