Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ
    станом на 23 листопада 2007 року

Статті в газетах:

1.    Удосконалення системи виконання судових рішень // ЮВУ  № 46, 17-23 листопада 2007 року, с. 7
2.    Кримінально-виконавча інспекція: підсумки і завдання // Закон і обов'язок № 16-17 / 2007, с. 6
3.    «Важняк» - не контролер. Практика реформирования системы следственных органов в РФ. // Юридическая практика № 47 / 2007, с. 15

Збірники:

1.    Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь № 17 / 2007. Спецвыпуск: Материалы Международного научно-практического семинара «Актуальные проблемы современного правосудия».
2.    Питання боротьби зі злочинністю.Збірник наук.праць.Випуск 14 / Ред. кол.:Ю.В.Баулін (голов.ред.) та ін.- Х.: вид-во «Кроссроуд», 2007. – 284 с.
3.    Історія конституційного законодавства України: Зб. док. / Упоряд. В.Д. Гончаренко. – Х.: Право, 2007. – 256 с.

Журнали:

1.    Науковий світ  № 11 / 2007


 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси