Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ

з 19 січня 2010 р. по 19 лютого 2010 р.

КНИГИ:

1. Батиргареєва В. С Кримінологічна характеристика та попередження розбоїв, поєднаних з проникненням у житло: Том 2: реферат монографії - Харків, 2004. - 112 с

ЗБІРНИКИ:

1.    Звіт про науково-дослідну роботу. Розробка критеріїв ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні та шляхів її підвищення за напрямком. Проблеми забезпечення ефективності організаційно-тактичних засобів здійснення досудового розслідування (заключний). - X.: АПрНУ ІВПЗ, 2009 - 95 с
2.    Звіт про науково-дослідну роботу. Дослідження кримінально-процесуальних проблем забезпечення доступу до правосуддя потерпілих від злочину (заключний). - Харків, 2009. -298 с.
3.    Дайджест матеріалів Другої міжнародної конференції "Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб" 24 квітня 2009 року, м. Київ. - Київ, 2009. -39 с.
4.    Інститут вивчення проблем злочинності АПрНУ. Питання боротьби зі злочинністю. Випуск 18 / Інститут вивчення проблем злочинності АПрНУ. - Харків: Право, 2009. - 296 с

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Мірошниченко С. С. Головні напрямки діяльності органів Прокуратури України з попередження організованої злочинності. - X.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2007. - 21 с. (к. ю. н., спец. 12.00.08).
2.    Білецька Л. М. Провадження в кримінальних справах про контрабанду в суді першої інстанції. -X.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2008. - 19 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
3.    Гультай М. М. Виявлення і виправлення слідчих та судових помилок у кримінальному процесі України. - X.: ХНУВС, 2008. - 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
4.    Зеленський С. М. Процесуальний порядок вирішення справ про суспільно небезпечні діяння осіб, які не досягли віку кримінальної відповідальності. - К.: КНУВС, 2007. - 17 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
5.    Луцик В. В. Повернення кримінальної справи прокурору зі стадії попереднього судового розгляду. - К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. - 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
6.    Гуртієва Л. М. Етичні основи діяльності слідчого. - О.: ОНЮА, 2008. - 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
7.    Ковбаса Ю. П. Правова характеристика кримінально-процесуального інституту недопустимості повороту до гіршого. - X.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2008. - 19 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
8.    Климчук М. П. Розслідування злочинів про порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів (криміналістичні та процесуальні аспекти). - К: КНУВС, 2007. - 19 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
9.    Кутоманов Д. Є. Забезпечення конституційних прав особи в досудовому провадженні по кримінальних справах. - X.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2009. - 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
10.    Зайцев О. В. Обмежена осудність у кримінальному праві України. - X.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2006. - 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.08).
11.    Коваленко Е. Д. Використання оперативної інформації як підстави для застосування
заходів процесуального примусу у кримінальному судочинстві. - К.: КНУВС, 2007. - 20 с
(к. ю. н., спец. 12.00.09).
12.    Комбарова Е. Л. Осуществление правосудия по уголовным делам мировыми судьями России особенности       преломления отдельных уголовно-прцессуальных и 2 криминалистических положений). - В: Воронежский ГУ, 2007. - 24 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
13.    Качалова О. М. Визначення слідчим процесуального статусу осіб, що беруть участь у досудовому провадженні. - К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2008. - 19 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
14.    Горох О. П. Покарання за злочини у сфері обігу наркотичних засобів. - К.: КНУВС, 2007. -20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.08).
15.    Базов В. П. Кримінальна відповідальність за порушення законів та звичаїв війни (аналіз складу злочину). - X.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2009. - 21 с. (к. ю. н., спец. 12.00.08).
16.    Чорнобук В. І. Законність та обґрунтованість процесуальних рішень судді в порядку судового контролю у досудових стадіях кримінального процесу. - О.: ОНЮА, 2007. - 19 с (к. ю. н., спец. 12.00.09).
17.    Струць О. А. Законність та обґрунтованість проведення слідчих дій як гарантія прав і свобод учасників кримінального судочинства. - К.: КНУВС, 2009. - 18 с. (к. ю. н., спец 12.00.09).
18.    Гурджі Ю. О. Правовий захист особи в кримінальному процесі України: теорія та методологія. - О.: ОНЮА, 2007. - 40 с. (д. ю. н., спец. 12.00.09).
19.    Тимошенко В. А, Формування системи національної та міжнародної протидії сучасному наркобізнесу. - X.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2006. - 36 с. (д. ю. н., спец. 12.00.08).
20.    Мартиненко О. А. Злочини серед працівників ОВС України: їх детермінація та попередження. - X.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2007. - 36 с. (д. ю. н., спец., 12.00.08).
21.    Мірошников І. Ю. Судове слідство в апеляційній інстанції. - X.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2006. - 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
22.    Хань Г. А. Теоретичні засади планування та організації розслідування злочинів. - X.: НЮАУ, 2007. - 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
23.    Корчева Т. В. Проблеми діяльності захисника у досудовому провадженні та в суді першої інстанції. - X.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2006. - 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
24.    Абакумова Ю. В. Кримінальна відповідальність особи за вчинення злочину при виконанні спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. - X.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2007. - 23 с. (к. ю. н., спец. 12.00.08).
25.    Гордін Л. Я. Кримінально-процесуальні проблеми створення та діяльності слідчо-оперативних груп. - X.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2008. - 18 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
26.    Ревака В. М. Форми використання спеціальних пізнань в досудовому провадженні. - X.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2006. - 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
27.    Кострубіцька О. Е. Адміністративна відповідальність за правопорушення в паливно-енергетичному комплексі України. - К.: КНУВС, 2009. - 19 с. (к. ю. н., спец. 12.00.07).
28.    Поповченко О. І. Проведення кримінально-процесуальних дій з участю осіб, які виконують нотаріальні функції. - К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2010. - 16 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).

ЖУРНАЛИ:

1.    Бюлетень ВАК. - 2010. - № 1.
2.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2010. - № 1.
3.    Вісник Верховного Суду України. - 2010. - № 1.
4.    Вісник прокуратури. - 2010. - № 1.
5.    Вибори та демократія. - 2009. - № 3.
6.    Вибори та демократія. - 2009. - № 4.
7.    Государство и право. - 2009. - № 11.
8.    Государство и право. - 2009. - № 12.
9.    Законность. - 2009. -№11.
10.    Законность. - 2009. - № 12.
11.    Законность. - 2010. - № 1.
12.    Наука та наукознавство. - 2009. - № 3.
13.    Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 12.
14.    Право України. - 2009. - № 12.
15.    Уголовное право. - 2009. - № 6 (ноябрь - декабрь).
16.    Юридична Україна. - 2010. - № 1.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос Украины.
2.    Урядовий кур'єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Судовий Випуск / Юридическая практика.
5.    Екологія сьогодні /Газета Державної екологічної інспекції в Харківській області.

СТАТТІ У ГАЗЕТІ:

1.    Стретович В. Коррупции не будет тогда, когда люди сами станут бороться с этим явлением // Голос Украины № 248 (47 - 48) от 29 декабря 2009, С. 5.
2.    Томенко Н. Главная причина «закрытия» парламента - нежелание бороться с коррупцией. // Голос Украины № 247 от 26 декабря 2009, С.2.
3.    Павленко С. Президент может не подписать закон, которым отсрочивается действие новых антикоррупционных законов // Голос Украины № 246 от 25 декабря 2009, С. 6.
4.    Демский Э. На что направлены новые антикоррупционные законы, или борьба с коррупцией либо правовая основа для перераспределения собственности? // Голос Украины № 238 от 15 декабря 2009, С. 20.
5.    Дудін В. «Антикорупційна трійка»: назад повернення бути не може. // Юридичний Вісник України № 1 - 2 від 2 - 15 січня 2010, С 2 - 3.
6.    Мисливий В. Пропозиція хабара: злочин чи виявлення умислу? // Юридичний Вісник України № 1 - 2 від 2-15 січня 2010, С 7.
7.    Шостко О. Засоби протидії організованій злочинності в окремих європейських країнах. // Юридичний Вісник України № 1 - 2 від 2 - 15 січня 2010, С. 19.
8.    Онімов А. Суддівські проблеми під іншим кутом зору // Юридичний Вісник України № 4 від 23 - 29 січня 2010, С. 11.
9.    Чергова спроба боротьби з корупцією в судах // Юридичний Вісник України № 3 від 16 - 22 січня 2010, С 4.
10.    Онімов А. Суддівські проблеми під іншим кутом зору // Юридичний Вісник України № З від 16-22 січня 2010, С 11.
11.    Дацюк Л. Профілактикою по корупції // Урядовий кур'єр № 10 від 20 січня 2010, С. 5.
12.    Тютюгін В. Новели кримінального законодавства щодо посилення відповідальності за корупційні злочини: вирішення проблеми чи проблеми для вирішення? (Закінчення. Початок у № 5) // Юридичний Вісник України № 6 від 6-12 лютого 2010, С 6 - 7.
13.    Моторна В. Право на захист: теорія та проблеми оскарження постанов про порушення кримінальної справи // Юридичний Вісник України № 6 від 6-12 лютого 2010, С 10.
14.    Чернов С. Фундаментальные противоречия Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции» // Голос Украины № 25 от 12 февраля 2010, С. 4.
15.    Плешаков Д., Моліцький С: «Лише комплексний підхід у боротьбі з корупцією та оргзлочинністю забезпечить успіх» // Юридичний Вісник України № 7 від 13-19 лютого 2010, С 6.

СТАТТІ У ЗБІРНИКУ:

1. Борисов В. І. Відповідність кримінального закону конституційним принципам здійснення правосуддя в Україні // Питання боротьби зі злочинністю. Випуск 18 / 2009, С.3-14.
2.    Дорош Л. В. Теоретико-прикладні проблеми якості кримінального законодавства в Україні //Там само, С15-44.
3.    Дзюба Ю. П. Щодо узгодженості норм чинної Конституції України, проекту Конституції України, внесеного Президентом України, КК та КПК України, що забезпечують права громадян на свободу та особисту недоторканність // Там само, С.45-52.
4.    Демидова Л. М. Криміналізація заподіяння майнової шкоди: поняття, підстави та їх види // Там само, С.53-65.
5.    В. В. Голіна, СЮ. Лукашевич, М.Г., Кулікова В. В. Колодяжний М.Г. Регіональні (міські) програми запобігання злочинності: досвід емпіричного дослідження // Там само, С.66-79.
6.    Батиргареєва В. С. Рецидивна злочинність в Україні: до проблеми її запобігання // Там само, С.80-101.
7.    Головкін Б. М. Щодо причин рецидивонебезпечності кримінальної активності раніше судимих корисливих насильницьких злочинців // Там само, С.102-115.
8.    Яковець І. С. До питання щодо суб'єктів оцінки якості кримінально-виконавчого законодавства // Там само, СІ 16-122.
9.    Шостко О. Ю. Діяльність суб'єктів протидії організованій злочинності в деяких європейських країнах // Там само, С123-135.
10.    Зеленецкий В. С. Судебный порядок обеспечения прав и законных интересов личности в доследственном производстве // Там же, С. 13 6-148.
П.Сібільова Н. В. Поняття кримінального переслідування у доктрині та законодавстві (історичний аспект) // Там же, С. 149-161.
12.    Глинська Н. В. Динамічна сторона кримінально-процесуальної діяльності органів досудового розслідування: шляхи оптимізації // Там само, С172-184.
13.    Шепітько В. Ю., Журавель В. А. Організаційно-тактичні засоби: поняття та значення // Там само, С185-192.
14.    Шевчук В. М. Методологія криміналістики: дискусії, "новації", перспективи // Там само, С.193-202.
15.    Веліканов С В. Родові, видові, підвидові, комплексні та модифікуючі методики розслідування злочинів // Там само, С.203-217.
16.    Затенацький Д. В. Застосування техніко-криміналістичних засобів для актуалізації ідеальних слідів. // Там само, С.218-217.
17.    Коновалова А. Ю. Арешт як вид покарання неповнолітніх осіб // Там само, С.227-234.
18.    Дунаева Т. Є. Деякі аспекти гармонізації законодавства України у сфері протидії корупції із законодавством Європейського Союзу // Там само, С.235-242.
19.    Кузнецов Р. В. Вплив якості кримінально-виконавчого законодавства на забезпечення права засуджених на правову допомогу // Там само, С.243-248.
20.    Михалко І. С. Аналіз визначення та змісту принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання право слухняної поведінки засуджених за українським та російським законодавством // Там само, С.249-259.
21.    Верхогляд О. В. Накладення арешту на майно як засіб забезпечення вирішення завдань кримінального судочинства // Там само, С.260-269.
22.    Синчук О. В. Ситуаційна зумовленість типових версій // Там же, С.270-278.
23.    Музика А. А., Савченко А. В. Досягнення академічної правової науки України у боротьбі зі злочинністю // Там само, С.279-282.
24.    Лобойко Л. М. Рецензія на наукове видання "Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. - X.: Право, 2008. - Т. 5: Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні / за заг. ред. В. В. Сташиса. - 840 с." // Там само, С.283-289.

СТАТТІ У ЖУРНАЛІ:

1.    Ахмедов Д. Профилактика преступности путем реализации концепции "Безопасная зона" // Законность № 11 / 2009, С. 17-19.
2.    Сауляк О. Криминологические аспекты проблемы смертной казни // Там же, С.20-25.
3.    Маслов И. Сроки содержания под стражей в свете решений Европейского Суда по правам человека // Там же, С.26-30.
4.    Шакуров А. Судебная медицинская экспертиза по уголовным делам о нарушении правил охраны труда // Там же, С.39-41.
5.    Бутырская А., Серова Е. Информационное противодействие уголовному преследованию // Там же, С.42-44.
6.    Сироїд Т. Привілеї та імунітети учасників кримінально-процесуальних відносин Міжнародного кримінального суду / / Вибори та демократія № 3, 2009, С.46-51.
7.    Іванова Л. Принцип справедливості в правосудді // Там само, С.52-58.
8.    Головко Л. В. Истоки и перспективы института дополнительного расследования уголовных дел на постсоветском пространстве // Государство и право №11, 2009, С.54-67.
9.    Агапов П. Уголовно-правовое регулирование в сфере противодействия организованной преступности // Уголовное право № 6,2009. - С.4-7.
10.    Борков В. Существенность нарушения правоохраняемых интересов при квалификации должностного злоупотребления // Там же, С.8-13.
11.    Жевлаков Э. Квалификация незаконной охоты // Там же, С.14-19.
12.    Коробов П. Определения классификационной принадлежности неоконченного преступления // Там же, С.20-24.
13.    Михайлов К. Нерешенные вопросы условно-досрочного освобождения от отбивания наказания и замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания // Там же, С.25-28.
14.    Мондохонов А. Уголовная ответственность за организацию объединения, посягающего на личность и права граждан // Там же, С.29-34.
15.    Олейников С. Действия, направленные на возбуждения ненависти или вражды и подстрекательство к преступлению: проблемы разграничения // Там же, С.35-40.
16.    Попов И. Указание в диспозиции уголовно-правовой нормы на форму вины // Там же, С.45-48.
17.    Пудовочкин Ю., Генрих Н. К вопросу о статуте потерпевшего в уголовно-правовых отношениях // Там же, С.55-59.
18.    Скобелин С. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания // Там же, С.64-68.
19.    Исаенко В., Папышева Е. О системе уголовно-процессуальной деятельности в стадии возбуждения уголовного дела // Там же, С.82-84.
20.    Дьяченко А., Колоскова И. Насильственные преступления против личности в государствах-участниках содружества Независимых Государств в 2005-2008 г. (статистический анализ) // Тамже,С.97-101.
21.    Иванов Н. Коррупция - историческая неизбежность? // Там же, С. 102-106.
22.    Журавлев М., Журавлева Е. Системность законодательства как условие обеспечения законности в борьбе с преступностью // Там же, С.107-112.
23.    Осипенко А. Юрисдикция государства при уголовном преследовании лиц, совершивших трансграничные сетевые компьютерные преступления // Там же, С.113-118.
24.    Кушнір О. Щодо необхідності прийняття закону України про протидію торгівлі людьми та допомогу постраждалим від торгівлі людьми // Підприємство, господарство і право № 12, 2009,С.27-29.
25.    Зливко С Функції державної кримінально-виконавчої служби України // Там само, С.30 -32.
26.    Кругов В., Берлач Ю. Зарубіжний досвід протидії негативним проявам рейдерства, шляхи його застосування в Україні. // Там само, С.76 - 79.
27.    Берзін П.С. Упущена (втрачена) вигода як різновид наслідків у специфічній конструкції 6 складу злочину: деякі особливості формування концептуального підходу. // Там само, СІ 12 -116.
28.    Юношев О. Зарубіжний досвід примусового лікування від наркоманії: кримінально-правовий аспект. // Там само, СІ 17 - 120.
29.    Грудзур О. Об'єкт злочинів у сфері службової діяльності // Там само, С.121 - 125.
30.    Азаров М. Щодо визначення поняття "регіональна організована злочинність" // Там само, С.126-129.
31.    Тростянська Я. Визнання та виконання в Україні вироків іноземних судів у кримінальних справах та їх відмінність від інших видів правової допомоги // Там само, С167 - 171.
32.    Малярчук Н. Підстави закриття кримінальної справи приватного обвинувачення // Там само, С.172-175.
33.    Рибалка О. Потерпілий як суб'єкт доказування у кримінальних справах приватного обвинувачення // Там само, С176 - 179.
34.    Малярчук Т. Про основні напрямки оптимізації норм кримінально-процесуального кодексу України // Там само, С180 - 183.
35.    Гаюр І. Сутність накладення арешту на майно у кримінальному процесі // Там само, С184 -186.
36.    Негребецький В. Використання методу криміналістичної реконструкції під час перевірки показань на місці // Там само, С190 -192.
37.    Грошевий Ю., Капліна О. Актуальні проблеми кримінально-процесуальної теорії та проект КПК України // Право України № 12 / 2009, С.209-217.
38.    Зеленецький В., Голіна В. Розробка засад боротьби з рецидивною злочинністю - актуальна проблема української кримінології // Там само, С.261-265.
39.    Митрофанов І. Кримінально-правові засоби забезпечення законності та обгрунтованості покарання // Юридична Україна № 1 / 2010, С.102-108.
40.    Міловідов Р. Огляд кримінально-правової політики України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом // Там само, С109-112.
41.    Плугатир М. Особа, що має право доступу до комп'ютерної інформації, як суб'єкт злочину, передбаченого ст. 362 КК України // Там само, СІ 13-116.
42.    Шаблистий В. Кримінальна відповідальність за погрозу у законодавстві деяких зарубіжних держав // Там само, СІ 17-120.
43.    Пришко А. Боротьба з корупцією // Вісник прокуратури № 1 / 2010, С.22-28.
44.    Бузинарський М. Прокурорський нагляд за дотриманням законів при розслідуванні злочинів, вчинених шляхом підпалу // Там само, С.29-34.
45.    Берзін П.С. Основні варіанти співвідношення істотної шкоди, передбаченої у змісті малозначного діяння, з наслідками як елементом складу злочину // Там само, С.52-57.
46.    Оньша А. Ознаки умисного вбивства, вчиненого організованою групою // Там само, С.65-69.
47.    Волошина В. Щодо співвідношення специфічних принципів розслідування та загальних умов провадження досудового слідства // Там само, С.70-76.
48.    Андрусяк В. Мета та завдання досудового слідства // Там само, С.77-80.
49.    Стратонов В. Співвідношення пізнання та доказування в кримінальному судочинстві // Там само,С81-83.
50.    Міжнародне співробітництво. Завершився проект "Сприяння належному урядуванню: проект протидії корупції в Україні (UPАС) // Там само, С125-126.
51.    Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 4 "Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів" Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 року № 16. // Вісник Верховного Суду України № 1 / 2010, С.13-14.
52.    Рішення у кримінальних справах // Там само, С.27-30.
53.    Практика розгляду кримінальних справ про злочини, склад яких передбачено ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення) // Там само, С.31-43.
54.    Погодин С, Тугушев P., Макаров О. Сокращение сроков расследования и судебного рассмотрения уголовных дел // Законность № 1 / 2010, С.38-41.
55.    Васильев, Д. Полномочия дознавателя при возвращении уголовного дела прокурором // Там же, С.44-45.
56.    Арзиани С. Отмена незаконного постановления следователя о возбуждении дела // Там же, С.47-48.
57.    Чаянов С. Ограничение допуска к государственной и муниципальной службе лиц с криминальным прошлым // Там же, С.49-53.
58.    Костенников М. В., Куракин А. В. Административно-правовые средства противодействия коррупции в системе государственной службы Российской Федерации // Государство и право № 12 / 2009, С Л 5-24.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси