Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ
станом на 19 червня 2007 року

Книги:

1.    Миронова В.О. Проблеми кримінальної відповідальності за порушення законів та звичаїв війни: Монографія / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.П. Ємельянова. – Х.: Право, 2007. – 152 с.
2.    Тихий В.П. Відповідальність за злочини проти громадської безпеки: Науково-практичний коментар. – К.: НКЦ СБ України. – 2007. – 92 с.

Журнали:

1.    Науковий світ  № 6 / 2007

Статті в журналах:

1.    О.Куценко. Доказування у справах щодо торгівлі людьми // Вісник прокуратури 5/2007, с. 32
2.    С.Зеленковський. Значення даних про особу потерпілого для правильної кваліфікації вбивства // Там само, с. 46
3.    Д.Черних. Протидія „рейдерству”: теоретико-правовий аспект // Там само, с. 64
4.    О.Михайленко, Н.Бородовська. Соціологічні дослідження щодо засуджених до позбавлення волі // Там само, с. 70
5.    А.Пухтецька. Нормативно-правове закріплення принципу верховенства права в чинному законодавстві України // Юридична Україна  № 5 / 2007, с. 33
6.    Ю.Гурджі. Поняття і механізм забезпечення правової захищенності особи в кримінальному процесі // Там само, с. 76
7.    О.Сердюк. Методологічні проблеми застосування якісних методів у соціально-правових дослідженнях злочинності // Там само, с. 84
8.    А.Строган. Співвідношення загальних і додаткових (спеціальних) ознак суб'єкта злочину // Там само, с. 90
9.    М.А.Мороз. Повторність та сукупність злочинів: окремі питання кваліфікації // Вісник ВСУ  №  5 / 2007, с. 35
10.    Бельгарова Н.В. Уголовное осуждение и сходные с ним институты в зарубежном уголовном законодательстве: сравнительно-правовой анализ // Российский следователь  № 9 / 2007, с. 12
11.    Ибрагимов С.М. К вопросу о низменном мотиве преступления // Там же, с. 20
12.    Саркисян К.А. Ответственность потерпевшего за лжесвидетельство // Там же, с.22
13.    Хромов И.Л. Международно-правовое сотрудничество оперативно-розыскных органов в борьбе с преступностью иностранцев // Там же, с. 37
14.    Волков К.А. Торговля несовершеннолетними: вопросы ответственности и совершенствования практики правоприменения // Российский следователь             № 10 / 2007, с. 7
15.    Орлов Д.В. Практическая значимость теории уголовно-правовой давности // Там же, с. 10
16.    Корягина С.А. Анализ динамики состояния и структуры региональной преступности несовершеннолетних // Там же, с. 15
17.    Бажанов С.А., Егорова Е.В. К проблеме оперативного обеспечения деятельности уголовно-исполнительных инспекций // Там же, с. 26
18.    Жукова Т.В. Эффективное доказывание наркопреступлений в уголовном судопроизводстве как способ сокращения наркоугрозы // Там же, с. 34
19.    Ахметшин Р., Гафурова Э. Момент окончания длящегося преступления  (на примере захвата заложников) // Уголовное право  № 2 / 2007, с. 9
20.    Борков В. Проблемы криминализации коррупционного обогащения в России // Там же, с. 27
21.    Власов Ю. Квалификация деяния, совершенного с лицом, не обладающим признаками субъекта // Там же, с. 32
22.    Дворецкий М. К вопросу о видах уголовной ответственности // Там же, с. 40
23.    Курганов С. Меры уголовно-правового характера // Там же, с. 59
24.    Белоусов В. О защите прав подозреваемого на стадии возбуждения уголовного дела //Там же, с. 77
25.    Макаренко И. К вопросу о применении меры пресечения в отношении несовершеннолетних // Там же, с. 85
26.    Петрухин И. Об эффективности судебного контроля за следствием и оперативно-розыскной деятельностью // Там же, с. 91
27.    Хатуаева В.В. Особенности возбуждения уголовных дел частного обвинения // Государство и право  № 4 / 2007, с. 40

Газети:

1.    Правознавець Придніпров'я  № 1 / травень 2007 (газета Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ)
2.    Закон & Бізнес  2 – 8 червня 2007року  №  22
3.    Закон & Бізнес  9 – 15 червня 2007року  №  23

Статті в газетах:

1.    Вищі спеціалізовані суди потрібні суспільству // Урядовий кур'єр  8 червня 2007 року,  № 100, с. 6
2.    Яка розвідка потрібна Україні? // Урядовий кур'єр  15 червня 2007 року,                 №  105, с. 12
3.    Ефективне кримінальне законодавство: утопія чи нереалізовані можливості? // ЮВУ  2 - 8 червня 2007 року  № 22, с. 8
4.    Кримінально-процесуальна кваліфікація // ЮВУ  16 – 22 червня 2007 року № 24,   с. 14

Збірники:

1.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України  № 5. – 2007. – Земельний кодекс України з постатейними матеріалами. – 416 с.
 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси