Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ
    станом на 18 грудня 2007 року

Статті в газетах:

1.     Удосконалення системи виконання судових рішень // ЮВУ  № 46, 17-23 листопада 2007 року, с. 7
2.    Права людини: проблеми судового захисту // ЮВУ  № 49, 8 – 14 грудня 2007 року, с. 7
3.    Петро Пилипчук: «Судова реформа має бути головною складовою правової реформи» // ЮВУ  № 50, 15 – 21 грудня 2007 року, с. 5
4.    О.Дроздов. Дотримання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів // Там само, с. 9
5.   
6.    Кримінально-виконавча інспекція: підсумки і завдання // Закон і обов'язок № 16-17 / 2007, с. 6
7.    «Важняк» - не контролер. Практика реформирования системы следственных органов в РФ. // Юридическая практика № 47 / 2007, с. 15
8.    Исторический Съезд завершился… (об итогах второго этапа VIII внеочередного Съезда судей Украины ) // Юридическая практика № 50 / 2007, с. 7
9.    Прокурор и апелляция (о процессуальных правах прокурора при обжаловании судебных решений) // Юридическая практика № 51 / 2007, с. 1, 20
10.    Досудебному следствию да гуманности бы... (об основных подходах к реформированию уголовного процесса на Украине) // Там же, с. 1, 20, 21.

Збірники:

1.    Кримінальний процесуальний кодекс України. Проект. (редакція від 20 вересня 2007 року)
2.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України  № 11. – 2007. – Коментар до законодавства про фінансово-правові санкції. – 416 с.
3.    Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь № 17 / 2007. Спецвыпуск: Материалы Международного научно-практического семинара «Актуальные проблемы современного правосудия».
4.    Питання боротьби зі злочинністю.Збірник наук.праць.Випуск 14 / Ред. кол.:Ю.В.Баулін (голов.ред.) та ін.- Х.: вид-во «Кроссроуд», 2007. – 284 с.
5.    Історія конституційного законодавства України: Зб. док. / Упоряд. В.Д. Гончаренко. – Х.: Право, 2007. – 256 с.

Статті в журналах:

1.    Кузьменко Ю.В. Проблемы реализации уголовно-процессуальной ответственности при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и пути их решения // Российский следователь №19/2007, с. 5
2.    Борисов С.В. Уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма // Там же, с.10

Автореферати:

1.    Желіховський В.М. Правові засади електронної комерції в Україні. Київ – 2007.
2.    Хавронюк М.І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації. Київ – 2007.

Брошури:

1.    Франческо Кальдероні - Коментар до проекту Кримінального процесуального кодексу України. Мілан, 2007. – 21 с.
2.    Д-р Ричард Воглер - Коментар до проекту Кримінально-процесуального кодексу України. 2007. – 19 с.
3.    Професор Д-р. Іоахім Херрман – Експертна думка щодо проекту Кримінального процесуального кодексу України станом на 21 травня 2007 року. 

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси