Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ
    станом на 17 липня 2007 року

Статті в журналах:

1.    Т.Лідовець. Проблеми захисту учасників кримінального судочинства в Україні // Підприємництво, господарство і право  № 6 / 2007, с. 135
2.    В.Майоров. Конвенціональний механізм протидії міжнародному тероризму // Там само, с. 150
3.    Л.Хруслова. Застосування кримінального законодавства про звільнення від кримінальної відповідальності // Вісник прокуратури  № 6 / 2007, с. 52
4.    С.Кулинич, О.Скорбач. Обмеження волі як покарання, пов'язане з обмеженням особистої свободи без ізоляції від суспільства // Там само, с. 67
5.    О.Головкін. Взяття під варту: проблеми залишаються // Там само, с. 91
6.    В.В.Лунеев. Проблемы юридических наук криминального цикла // Государство и право  № 5 / 2007, с. 39
7.    Б.Головкін. Раціонально-прагматичні основи дослідження корисливо-насильницької злочинності в Україні // Юридична Україна  № 6 / 2007, с. 90
8.    І.Давидович. Проблеми визначення змісту вини у злочинних посяганнях на представників влади і громадськості, які охороняють правопорядок // Там само, с.97
9.    В.Мельничок. Кримінально-правове обвинувачення як чинник персоніфікації кримінальної відповідальності // Там само, с. 106
10.    Коваль М., Кінаш О. Організаційно-правове реформування досудового слідства // Право України  № 6 /2007, с. 83
11.    Чеханюк Л. Вдосконалення законодавства України щодо захисту жертв насильства у сім'ї // Там само, с. 119
12.    Губанова О. Особистість гвалтівника: щодо статі злочинця // Там само, с. 122
13.    Чорноус Ю. Міжнародно-правова допомога у розслідуванні злочинів: сучасний стан та перспективи розвитку // Там само, с. 141
14.    Автореферат диссертации  Г.М. Миньковского по теме: «Личность несовершеннолетнего преступника и современные проблемы борьбы с преступностью несовершеннолетних в СССР», представленная на соискание ученой степени доктора юридических наук. Российский криминологический взгляд  № 2 / 2006, с. 73
15.    Г.Ю.Лесников. О современных тенденциях уголовной политики России // Там же, с. 99
16.    Г.Г.Горшенков. Правовой аспект национальной безопасности // Там же, с. 108
17.    А.А.Толкаченко, К.А.Кадолко. К вопросу о криминалистических функциях правосудия // Там же, с. 114
18.    В.А.Козачков, З.М.Козачкова. „Теневая экономика” как объект экономико-правового исследования и возможность ее изучения как самостоятельного предмета // Там же, с. 118
19.    С.М.Колотушкин, Р.Р.Карданов. Создание и использование информационной базы в интересах антитеррористической деятельности // Там же, с. 125

Журнали:

1.    Вісник Верховного Суду України  6 / 2007 року
2.    Бюлетень Вищої атестаційної комісії України  № 6/ 2007
3.    Науковий світ  № 7 / 2007
4.    Теорія і практика інтелектуальної власності  № 2 / 2007
5.    Кримінальне право України (теорія і практика)  № 2-3 / 2007

Газети:

1.    Правознавець Придніпров'я  № 2 / червень 2007 (газета Дніпропетровського 
      державного університету внутрішніх справ)
2.    Закон & Бізнес  29 червня – 6 липня 2007року  №  26
3.    Закон & Бізнес  7 – 13 липня 2007року  №  27
4.    Закон & Бізнес  14 – 20 липня 2007року  №  28
5.    Пенсионный курьер  № 26, 29 июня 2007г.
6.    Пенсионный курьер  № 27, 6 июля 2007г.
7.    Пенсионный курьер  № 28, 13 июля 2007г.
8.    Закон і обов'язок  № 2, червень 2007р.
9.    Закон і обов'язок  № 3, червень 2007р.

Статті в газетах:

1.    Нужен заслон судебному своеволию! // Юридическая практика  № 29, 17 июля 2007 года, с. 11
2.    Медиация и права человека // Там же, с. 14
3.    А незалежність суддів – де? // ЮВУ  № 27, 7 – 13 липня 2007, с. 5
4.    Постанова  13.06.2007  № 8 Про незалежність судової влади // Там само, с. 10
5.    Міжнародне співробітництво у розслідуванні злочинів // Урядовий кур'єр  № 123, 13 липня 2007 року, с. 10

Збірники:

1.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України  № 6. – 2007. – Коментар судової практики розгляду житлових спорів. – 336 с.
2.    Дев'ятий українсько-німецький колоквіум з питань конституційного права та конституційного судочинства „Кримінальне право і крнституційне право”. Допоміжні матеріали: Конституція України; Основний закон ФРГ; Витяг з Коментарю до Основного закону ФРН, ст. 103, ст. 104; Конвенція про захист прав людини та основних свобод. – Київ, Великий конференц-зал НАН України 7 - 8 жовтня 2004 року.

Статті в збірниках:

1.    Г.О.Пономаренко. Сутність та особливості забезпечення внутрішньої безпеки в державі. // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 2006. - № 4, с. 96
2.    М.Г.Вербенський. Кримінологічна характеристика та сучасні тенденції протидії торгівлі людьми в Україні // Там само, с. 162
3.    О.В.Гращенков. Поняття службової особи за кримінальним законодавством України // Там само, с. 196
4.    О.П.Горох. Про систему покарань та її підсистеми // Там само, с. 206
5.    Н.П.Міщук. Технічні помилки, що допускаються на практиці при призначенні покарання за сукупністю злочинів та за сукупністю вироків в Україні // Там само, с.231
6.    Р.В.Байдуж. Забезпечення в Україні дотримання прав засуджених до позбавлення волі: деякі проблеми // Там само, с. 255
7.    М.А.Погорецький. Матеріали оперативно-розшукової діяльності як інформаційна основа прийняття рішень у кримінальному процесі // Там само, с. 281
8.    Д.Г.Казначеєв. Попередження органами внутрішніх справ злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми // Там само, с. 296
  
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси