Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з  02 листопада 2009 р. по 16 листопада 2009 р.

КНИГИ:

1.    Уголовный кодекс Украины (с изменениями и дополнениями по состоянию  на 15 января 2009 года). - Харьков: Одиссей, 2009. - 312 с. - (Законы Украины).
2.    Яковець І. С. Запобіжні заходи у кримінальному процесі : науково-практичний посібник. - Харків: Вапнярчук Н.М., 2007. - 40 с.
3.    Яковець І. С. Взяття під варту та інші запобіжні заходи - що необхідно знати (як захистити свої права) : науково-практичний посібник. - Харків: Вапнярчук Н.М., 2007. - 40 с.
4.    Конституційний Суд України : лекція / Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права / Упоряд.: А. М. Ухаль. – Ужгород, 1998. - 56 с.
5.    Феминология: Словарь терминов. / Под общ. ред. О.И. Пищулиной. – Х.: Изд-во ХНУ им. В.Н. Каразина, 2002. – 291 с.
6.    Глущенко П.П. Социально-правовая защита конституционных прав и свобод граждан (теория и практика): Монография. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1998. – 374 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Москаль Д. П. Кримінально-правова характеристика згвалтування та насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом. - Київ: Київський НУВС, 2009. - 20 с.
2.    Пригара Л. І.  Юридична техніка актів правозастосування. - Київ: Київський НУВС, 2008. - 19 с.
3.    Тихомиров Д.О. Юридична діяльність в англо-американській правовій сім’ї (теоретико-правові аспекти). – Київ: Київський НУВС, 2009. – 16 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 10.
2.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2009. - № 10. (Науково-практичний коментар Лісового кодексу України).
3.    Науковий Світ. Атестаційний вісник  № 11, листопад 2009. – 32 с.
4.    Вісник прокуратури. – 2009. - № 10.
5.    Вісник Верховного Суду України. – 2009 . - № 10.
6.    Законность. – 2009. - № 10.
7.    Право України. – 2009. - № 10.
8.    Государство и право. – 2009. - № 9.
9.    Закон и жизнь. – 2009. - № 10.
10.    Вісник Національної академї прокуратури України. – 2009. - №№ 1, 2.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос Украины.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Юридическая практика.

СТАТТІ В ЖУРНАЛІ:

1.    Лунеев В. В. Проблемы криминализации и противодействия экстремизму // Государство и право № 9 / 2009,  С.44-64.
2.    Бачило И. Л. Информационная база противодействия человека и общества коррупции // Там же,  С.65-72.
3.    Доля Е.  Уголовно-процессуальная форма и содержание уголовно-процессуальной деятельности // Законность № 10 / 2009, С.3-8.
4.    Лопашенко Н.  Коррупционные факторы: опасная трансформация нормативного толкования // Там же,  С.13-20.
5.    Сауляк О.  Нужна ли России смертная казнь? // Там же,  С.29-34.
6.    Иванова Е.  Аналоги наркотических средств и психотропных веществ // Там же,  С.38-42.
7.    Анисимов А.  Прекращение уголовных дел в связи с примирением сторон // Там же, С.43-45.
8.    Чекулаев С.  Режим исполнения наказания // Там же, С.48-50.
9.    Середа Г. П. Сучасні проблеми удосконалення прокурорського нагляду за додержанням законів при вирішенні заяв і повідомлень про злочини // Вісник Національної академії прокуратури України № 1 / 2009,   С.12-18.
10.    Дудоров О. О. Про конституційність інституту звільнення від кримінальної відповідальності // Там само,  С.40-48.
11.    Кальман О.,  Вавренюк О. Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення протидії злочинності в Україні // Там само,  С.49-54.
12.    Ярмиш Н.  Характеристика проявів волі у необережній бездіяльності при скоєнні злочину // Там само,  С.55-61.
13.    Куц В.,  Єгорова  В. Підстави та принципи криміналізації незаконного проведення дослідів над людиною // Там само,  С.62-67.
14.    Бойко А.  Особливості детермінації економічної злочинності в умовах переходу до ринкової економіки // Там само,  С.68-74.
15.    Грек Б. М. Проблеми кримінальної відповідальності за рейдерство та шляхи їх вирішення // Там само,  С.75-81.
16.    Шевченко Є.,   Соколкін В. Проблемні питання захисту прав постраждалих від злочину на стадії порушення кримінальної справи // Там само, С.110-114.
17.    Мельничук І.  Боротьба з корупцією - пріоритетний напрям у діяльності прокуратури // Вісник прокуратури № 10 / 2009, С.9-13.
18.    Войцишен В.  Протидія корупції як багатоаспектна проблема // Там само, С.14-18.
19.    Присяжнюк І. Про встановлення змісту поняття "інше володіння особи" // Там само, С.36-41.
20.    Михайленко Д.  Кримінально-правова характеристика одержання хабара за попередньою змовою групою осіб // Там само, С.42-48.
21.    Куценко О.  Особливості доказування вчинення злочинів організованими злочинними групами // Там само, С.49-57.
22.    Олійник І.  Притягнення особи як обвинуваченого: запобіжні заходи // Там само, С.58-65.
23.    Ковальов А., Горідько В. Актуальні питання профілактики тяжких злочинів проти особи через притягнення до відповідальності за злочини приватного обвинувачення // Там само, С.66-69.
24.    Строган А.  Клопотання як спосіб захисту та охорони прав, свобод та законних інтересів осіб як учасників кримінального судочинства // Там само, С.70-76.
25.    Артеменко О.  Особливості досудового провадження в кримінальних справах про діяння неосудних осіб // Там само,  С.77-80.
26.    Мичко М.  Органи обвинувачення в країнах Африки, Австралії та Океанії // Там само, С.122-124.
27.    Мамутов В., Розовский Б.  Некоторые экономико-правовые аспекты борьбы с преступностью // Вісник Національної академії прокуратури України № 2 / 2009, С.10-16.
28.    Дудоров О., Старовойтова Ю. Проблеми кримінально-правової протидії порушенням законодавства України про фінансовий моніторинг // Там само,  С.28-36.
29.    Чеботарьова Г.  Кримінально-правова характеристика предметів злочинів у сфері медичної діяльності // Там само, С.37-42.
30.    Полянський Є.  Про деякі питання кваліфікації спричинення смерті в результаті грубого порушення правил безпеки дорожнього руху // Там само,  С.42-46.
31.    Погорецький М., Бусол М. Удосконалення механізму декларування доходів та видатків осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та членів їх сімей як один із чинників зниження рівня корупції в Україні // Там само,  С.85-92.
32.    Скулиш Є.  Явище корупції: теоретико-правовий аспект // Там само, С.93-99.
33.    Дьомін Ю.  Проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів // Там само, С.105-108.
34.    Остапець В.  Співвідношення понять "державне обвинувачення" та "кримінальне переслідування" у проекті Кримінального процесуального кодексу України // Там само, С.114-119.
35.    Хавронюк М. І. Теоретико-кримінологічне дослідження детермінації економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки // Там само,  С.120-122.
36.    Хавронюк М. І. Стаття 376-1 Кримінального кодексу України: здобуток чи прорахунок? // Вісник Верховного Суду України № 10 / 2009, С.6-13.
37.    Ніколаєнко Т.  Амністія та помилування як підстави звільнення від кримінальної відповідальності та покарання // Підприємництво, господарство і право № 10 / 2009, С.68-71.
38.    Швець А.  Майно як предмет злочинів проти власності // Там само,  С.76-78.
39.    Прохніцький О.  Конфіденційна інформація як предмет злочину // Там само,  С.79-82.
40.    Гель А.  Обмеження волі як покарання, альтернативне позбавленню волі на певний строк: проблеми правової регламентації // Там само,  С.83-86.
41.    Авраменко О.  Криміналістична характеристика способів викрадення людини // Там само,  С.87-89.
42.    Сикал М.  Організаційно-правові засади судового контролю за діяльністю органів та установ виконання покарань у зарубіжних країнах // Там само, С.187-189.
43.    Гонгало С.  Сучасні можливості судової техніко-криміналістичної експертизи документів та перспективи її розвитку // Право України № 10 / 2009, С.162-169.
44.    Хряпінський П.  Ефективність заохочувальних кримінально-правових норм: деякі пропозиції щодо вдосконалення законодавства // Там само,  С.170-174.
45.    Лихачов С.  Національна безпека України як об’єкт державного управління // Там само,  С.182-189.
46.    Тищенко О.  Спірні питання застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в суді першої інстанції // Там само,  С.199-205.
47.    Міловідов Р., Розенфельд Н.  Недоліки статті 209 КК України як вади застосування кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом // Там само,  С.206-210.
48.    Рось Г.  Закриття кримінальної справи зі звільненням особи від кримінальної відповідальності та презумпція невинуватості // Там само, С.232-237.
49.    Мохонько О.  Можливості реалізації принципу змагальності сторін під час затримання особи: проблеми теорії і практики // Там само, С.247-253.

СТАТТІ В ГАЗЕТІ:

1.    Краснокутський С. Боротьба з корупцією – не кампанія, а справжня війна. // Урядовий кур’єр № 201 від 30 жовтня 2009, С. 6.
2.    Виконання покарань: заміна філософської роботи // Урядовий кур’єр № 200 від 29 жовтня 2009, С. 4.
3.    Задля реформування пенітенціарної системи (У Києві відбулися презентація офісу та відкриті установчі збори Наглядової ради швейцарсько-українського проекту «Підтримка пенітенціарної реформи в Україні») // Юридичний Вісник України № 44 від 31 жовтня – 6 листопада 2009, С. 4.
4.    Декларациями коррупцию не побороть. (Комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией не поддерживает проект закона о внесении изменений в Закон «О службе в органах местного самоуправления (относительно усиления противодействия коррупции)». // Голос Украины № 205 от 30 октября 2009, С.1,2.
5.    Суспільство проти корупції. // Урядовий кур’єр № 206 від 06.11.2009, С.18.
6.    Помилование – важная государственная функция Президента: Человеколюбие и милосердие всегда отображалось в наших нормативно-правовых актах. // Голос Украины № 209 от 05.11.2009,  С. 10-11.   
7.    Закон України «Про внесення зміни до статті 101 Кримінально-процесуального кодексу України» № 1657-VI від 21 жовтня 2009 р. // Урядовий кур’єр № 209 від 11.11.2009, С. 4.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси