Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з  16 листопада 2009 р. по 16 грудня 2009 р.

КНИГИ:

1.    Зеленецкий В. С. Доследственное производство в уголовном процессе Украины: монография  - Харьков : Кроссроуд, 2009. - 172 с.
2.    Руководство. Общественная оценка поведения заключенных. / Авт. Шимоволос С., Яковец И. -  Москва: Издание Международной тюремной реформы / Penal Reform International, 2009. – 86 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Преодоление коррупции – главное условие утверждения правового государства. Межведомственный научный сборник. / Главный редактор А.И. Комарова. – М., 2009. Том 1 (39). – 576 с.
2.    Проблеми законності: Академічний збірник наукових праць / Відп. ред. В.Я. Тацій – Х.: Національна юр.акад. України, 2009. – Вип. 101. – 280 с.
3.    Проблеми законності: Академічний збірник наукових праць / Відп. ред. В.Я. Тацій – Х.: Національна юр.акад. України, 2009. – Вип. 102. – 280 с.

БРОШУРИ:

1.    Програма VI  Міжнародної науково-практичної конференції «Фармацевтичне право, судова фармація та доказова фармація в удосконаленні системи національної безпеки у медико-фармацевтичному кластері Єврорегіону «Слобожанщина», 20-21 листопада 2009 р., Харків. – 9 с.
2.    Програма «круглого столу» Захист прав людини – стратегічна складова судово-правової реформи в Україні 10 грудня 2009 року, Харків. – 9 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Дроздова І.В. Міністерство внутрішніх справ України як суб’єкт надання адміністративних послуг. – Київ: Київський НУВС, 2009. – 20 с.
2.    Лебедєва А.В. Адміністративно-правові та організаційні засади взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації. – Київ: Київський НУВС, 2009. – 16 с.
3.    Штанько А.О. Правопорушення як вид правової поведінки. – Київ: Київський НУВС, 2009. – 18 с.
4.    Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми. – Київ: Київський НУВС, 2009. – 38 с.   
5.    Гусєва К.А. Нормативно-правове забезпечення запобігання злочинам міліцією України. – Київ: Київський НУВС, 2009. – 17 с.
6.    Красота О.І. Правове регулювання діяльності спеціальних закладів (шкіл) для неповнолітніх правопорушників в Україні (1964 – 1995 рр). – Київ: Київський НУВС, 2009. – 20 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Бюлетень ВАК. – 2009. - № 11
2.    Український Вісник Психоневрології. – 2009.  – Випуск 2 (59). Том 2.
3.    Государство и право. – 2009. - № 10.
4.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2009. - № 11. (Публічна служба в Україні).

ГАЗЕТИ:

1.    Голос Украины.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Юридическая практика.

СТАТТІ У ЗБІРНИКУ:

1.    Кураш Я.М. Окремі питання обгрунтування кримінально-правової відповідальності у світлі реформування кримінальної юстиції в Україні. // Проблеми законності № 101 / 2009, С. 154-164.
2.    Головкін Б.М. Кримінологічний аналіз кількісних показників корисливої насильницької злочинності в Україні. // Там само, С. 165-175    .
3.    Шостко О.Ю. Аналіз ефективності діяльності системи кримінальної юстиції у сфері протидії організованій злочинності в окремих європейських країнах. // Там само, С. 176-186.
4.    Черненок М.П. Межі примусу засуджених у кримінально-виконавчих установах України. // Там само, С. 187-193.
5.    Дудніков А.Л. Криміналістична система злочинів у сфері економіки. // Там само, С. 194-201.
6.    Пономаренко Ю.А. Поняття кримінальної відповідальності. // Проблеми законності № 102 / 2009, С. 138-147.
7.    Євдокимова О.В. Питання класифікації санкцій КК України. // Там само, С. 148-152.
8.    Лемешко О.М. Процесуальний імунітет та його вплив на ефективність застосування кримінального закону. // Там само, С. 153-162.
9.    Гродецький Ю.В. Суспільна небезпечність провокації злочину. // Там само, С. 163-172.
10.    Головкін Б.М. Множинність злочинів як елемент кримінально-правової структури корисливої насильницької злочинності. // Там само, С. 173-185.
11.    Дарнопих Г.Ю., Христич І.О. Залежність рівня регіональної злочинності економічної спрямованості від територіального розміщення об’єктів паливно-енергетичного комплексу України. // Там само, С. 186-199.
12.    Оболенцев В.Ф. К вопросу о количестве правоотношений, охраняемых от преступных посягательств. // Там само, С. 200-203.
13.    Назаров І.В. Теоретичні аспекти визначення принципів побудови судової системи. // Там само, 204-211.
14.    Михайлов В.Є. Щодо кваліфікуючих ознак зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. // Там само, С. 263-271.

СТАТТІ В ГАЗЕТІ:

1.    Відповідальність за злочини проти власності (Пленум Верховного Суду України прийняв Постанову «Про судову практику у справах про злочини проти власності». // Юридичний Вісник України № 46 від 14-20 листопада 2008 р., С. 2-3.
2.    Дроздов О. Напрями реформування Кримінально-процесуального законодавства України: щодо права на надання правової допомоги. // Юридичний Вісник України № 46 від 14-20 листопада 2008 р., С. 6.
3.    Дудін В. Кодекс, який розрахований на іншу ментальність. (Незалежна демократична Україна живе за Кримінально-процесуальним кодексом СРСР, ухваленим ще 1961 року…) // Юридичний Вісник України № 46 від 14-20 листопада 2008 р., С. 7
4.    Оніщук М. Україна потребує нового Кримінального процесуального кодексу. // Урядовий кур’єр № 217 від 23.11.2009, С.
5.    Статистикою злочинності не подолати. (На спільній нараді керівників Генпрокуратури і МВС розглядалися питання посилення протидії крадіжкам, грабежам і розбійним нападам). // Урядовий кур’єр № 218 від 24.11.2009, С. 9.
6.    Насильство у сім’ї: не терпіти і не мовчати. (Українська делегація нещодавно повернулася 3 32-ї Генасамблеї Міжнародної ради жінок, що пройшла в Йоханесбургу в Південній Африці.) // Урядовий кур’єр № 221 від 27.11.2009, С. 21.
7.    Як реформувати кримінальне судочинство. (Новий проект Кримінально-процесуального кодексу…вже отримав схвальні відгуки експертів Ради Європи) // Урядовий кур’єр № 225 від 03.12.2009, С. 6-7.
8.    Банчук О. До питання про критерії розмежування адміністративних правопорушень і злочинів. // Юридичний Вісник України № 47 від 21-27 листопада 2008 р., С. 5.
9.    Дроздов О. Напрями реформування Кримінально-процесуального законодавства України: щодо права на надання правової допомоги. // Юридичний Вісник України № 47 від 21-27 листопада 2008 р., С.6.
10.    Борисов В. Відповідність кримінального закону конституційним принципам здійснення правосуддя в Україні. // Юридичний Вісник України № 48 від 28 листопада – 4 грудня 2008 р., С. 6-7.
11.    Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення організаційно-правових основ запобігання, протидії, припинення корупції і організованої злочинності та виконання комітетами Верховної Ради України контрольних функцій» № 1692-VI від 23.10.2009. // Голос України № 218 від 18.11.2009, С. 10.
12.    Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 1675-VI від 22.10.2009 р. (ст.ст. 435, 445 ККУ) //  Голос України № 219 від 19.11.2009, С. 9.
13.    Тимошенко Ю. Україні потрібна стратегія антикорупційної політики (Щороку у світі витрачається понад один трильйон доларів на хабарі) // Урядовий кур’єр № 229 від 9 грудня 2009, С. 1.
14.    Банчук О. Реальний захист прав людини. (Проект Кримінального процесуального кодексу підготовлений з «чистого аркуша» - на основі європейських стандартів і досвіду провідних європейських країн.) // Урядовий кур’єр № 229 від 9 грудня 2009, С. 5.
15.    Лес приходится защищать от коррупции (На Киевщине усилена наблюдательная деятельность по соблюдению законодательства в сфере охраны и рационального использования лесных ресурсов…) // Голос Украины № 230 от 04.12.2009, С. 7.
16.    Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості» // Орієнтир № 52 від 9 грудня 2009, С. 7 (Урядовий кур’єр № 229 від 09.12.2009, вкладиш); Голос Украины № 232 от 08.12.2009, С. 14-15.
17.    Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення у сфері довкілля» (ст. 112 КПК, ст. 53 КпАП) //  Орієнтир № 52 від 9 грудня 2009, С. 17  (Урядовий кур’єр № 229 від 09.12.2009, вкладиш); Голос Украины № 232 от 08.12.2009, С. 15.
18.    У боротьбі з корупцією монополія недоречна (Чотирнадцять нормативно-правових актів, які було прийнято задля запобігання та протидії корупції, мають суттєво поліпшити критичну ситуацію, що склалася у державі.) // Урядовий кур’єр № 230 від 10 грудня 2009, С. 1-2.
19.    За крок до «чорного списку» FATF? (Корупцію, яка глибоко вкорінилася буквально у всі сфери нашого суспільного життя, неможливо подолати самими лише силовими методами) // Урядовий кур’єр № 230 від 10 грудня 2009, С. 2.
20.    На порядку денному – правопорядок і законність (Керівництво правоохоронних органів потребує термінових змін…) // Урядовий кур’єр № 230 від 10 грудня 2009, С. 2.
21.    Взяточничество и коррупция являются способом жизни (Президент Украины Виктор Ющенко просит Службу безопасности разобраться в ситуации, сложившейся в таможенной и налоговой службах…) // Голос Украины № 234 от 10.12.2009, С. 3.
22.    Беспальская Е. За подарок чиновнику стоимостью до 203 гривен никто не будет отвечать // Голос Украины № 234 от 10.12.2009, С. 1, 28-29.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси