Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з 10 червня 2010 р. по 16 червня 2010 р.

КНИГИ:

1.    Кримінальний процес України: посібник для підготовки іспитів / за заг. ред.   В. В. Назарова. – К.: Ліпкан О. С., 2010. – 200 с.
2.    Кримінальне право України: посібник для підготовки іспитів / І. В. Діордіца. – К.: О. С. Ліпкан, 2010. – 288 с.
3.    Фінансове шахрайство: методологічні засади розслідування: монографія /       С. С. Чернявський. – К.: Хай-Тек Прес, 2010. – 624 с.
4.    Порушення норм гуманітарного права: Значення встановлення кримінальних мотивів / О. Джурич. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 40 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Корупциja и льудске свободе (24 маja 2009 године): международный науч. сб. – Тара. – 2009. – 429 с.
2.    Международное криминальное право (Сербия). – Нови Сад. – 2009. – 222 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Клепа Є. М. Особливості провадження досудового слідства при розслідуванні злочинів в сфері господарської діяльності: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Є. М. Клепа; КНУВС. – К., 2010. – 20с.
2.    Мазниченко Ю. О. Використання автоматизованих робочих місць експерта в судово-експертних дослідженнях: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Ю. О. Мазниченко; КНУВС. – К., 2010. – 20 с.
3.    Титич В. М. Державно-правові форми впливу на економічні відносини: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / В. М. Титич; КНУВС. – К., 2010. – 22 с.
4.    Когутич І. І. Теоретичні основи використання криміналістичних знань під час розгляду кримінальних справ у суді: автореф. дис. … док. юрид. наук: 12.00.09 / І. І. Когутич; КНУ. – К., 2010. – 37 с.
5.    Форостяний А. В. Профілактична Функція міліції як органу дізнання: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / А. В. Форостяний; КНУВС. – К., 2010. –   15 с.
6.    Рибачук М. В. Запобігання тероризму органами внутрішніх справ України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / М. В. Рибачук; КНУ. – К., 2010. – 19 с.
7.    Петричко Н. О. Незаконні азартні ігри: кримінально-правове та кримінологічне дослідження: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Н. О. Петричко; КНУВС. – К., 2010. – 20 с.
8.    Лазаренко Л. А. Конституційне право на звернення людини і громадянина та його забезпечення в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 /       Л. А. Лазаренко; КНУВС. – К., 2010. – 21 с.
9.    Матвієнко П. Є. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про комерційну таємницю: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / П. Є. Матвієнко; НУБІПУ. – К., 2010. – 19 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Офіційний вісник Президента України. – 2010. - № 18.
2.    Офіційний вісник Президента України. – 2010. - № 19.
3.    Вісник Верховного Суду України. – 2010. - № 4.
4.    Вісник Верховного Суду України. – 2010. - № 5.
5.    Наука та наукознавство. – 2010. - № 1.
6.    Юридична Україна. – 2010. - № 5.
7.    Законность. – 2010. - № 4.
8.    Вісник прокуратури. – 2010. – № 4.
9.    Вісник прокуратури. – 2010. – № 5.
10.    Российский следователь. – 2010. - № 7.
11.    Российский следователь. – 2010. - № 8.
12.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2010. - № 5.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Екологія сьогодні /Газета Державної екологічної інспекції в Харківській області.
5.    Судовий Випуск.

СТАТТІ У ЗБІРНИКАХ:

1.    Голик Ю. Коррупция попирает права человека // Корупциja и льудске свободе (24 маja 2009 године): международный науч. сб. – Тара. – 2009. – С. 40 – 49.
2.    Капитонов А. Организационные предпосылки противодействия коррупции с позиций юридической теории государства //   Корупциja и льудске свободе (24 маja 2009 године): международный науч. сб. – Тара. – 2009. – С.60 – 76.
3.    Коробеев А. Коррупция и права человека в современной России // Корупциja и льудске свободе (24 маja 2009 године): международный науч. сб. – Тара. – 2009. – С. 77 – 92.
4.    Притика Ю. Специальные государственные органы противодействия коррупции в Украине // Корупциja и льудске свободе (24 маja 2009 године): международный науч. сб. – Тара. – 2009. – С. 93 – 98.
5.    Оразули А. Е. Понятие антикоррупционной политики – ее сущностные признаки // Корупциja и льудске свободе (24 маja 2009 године): международный науч. сб. – Тара. – 2009. – С. 99 – 117.
6.    Лиховая С. Элементы международных стандартов в деятельности специализированных органов по противодействию коррупции в Украине // Корупциja и льудске свободе (24 маja 2009 године): международный науч. сб. – Тара. – 2009. – С. 131 – 135.
7.    Ковтун А. Компетенция бюро по борьбе с коррупцией в Украине // Корупциja и льудске свободе (24 маja 2009 године): международный науч. сб. – Тара. – 2009. – С. 149 – 152.
8.    Омарова А. А. Нормативно-правовые акты в антикоррупционном измерении // Корупциja и льудске свободе (24 маja 2009 године): международный науч. сб. – Тара. – 2009. – С. 153 – 167.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1.    Онопенко В. Яким бути українському судочинству? // Юрид. Вісн. Укр. – 2010. - № 23 (5 – 11 червня). – С. 4 – 5.
2.    Годецький І. Суди позбавляють громадян права на судовий захист, використовуючи недосконалість та колізії чинного законодавства // Юрид. Вісн. Укр. – 2010. - № 23 (5 – 11 червня). – С. 14.
3.    Від НАПрНУ // Юрид. Вісн. Укр. – 2010. - № 23 (5 – 11 червня). – С. 16.
4.    Зеленецький В. С. Плагіатори атакують ВАК // Юрид. Вісн. Укр. – 2010. - № 24 (12 – 18 червня). – С. 6 – 7.
5.    Андрушко П. Службова особа як спеціальний суб’єкт злочину // Юрид. Вісн. Укр. – 2010. - № 24 (12 – 18 червня). – С. 10.
6.    Встать! Судебная реформа идет // Голос Укр. - № 105 (10 июня). – С. 4 – 5.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1.    Рішення у кримінальних справах // Вісник ВСУ. – 2010. - № 4. – С. 24 – 25, 34.
2.    Рішення у кримінальних справах // Вісник ВСУ. – 2010. - № 5. – С. 16 – 19.
3.    Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції в 2009 р. (за даними судової статистики) // Вісник ВСУ. – 2010. - № 5. – С.20 – 35.
4.    Панов М., Панов М. Об’єкт і система злочинів у сфері господарської діяльності // Юрид. Укр. – 2010. - № 5. – С. 13 – 19.
5.    Борзих Д. Роль прокурора в кримінальному перслідуванні // Юрид. Укр. – 2010. - № 5. – С. 101 – 104.
6.    Смуригін О. Оцінка доказів на досудових стадіях кримінального процесу // Юрид. Укр. – 2010. - № 5. – С. 105 – 111.
7.    Борзенков Г. Признаки хищения в составе вымогательства // Законность. – 2010. - № 4. – С. 19 – 24.
8.    Киршин В., Багаутдинов Ф. Дифференциация уголовной ответственности за преступления против несовершеннолетних // Законность. – 2010. - № 4. – С. 32 – 35.
9.    Панов М. Согласие потерпевшего как обстоятельство, исключающее преступность деяния // Законность. – 2010. - № 4. – С. 37 – 40.
10.    Стоянов М. Особливості перевірки додержання вимог закону при реєстрації заяв та повідомлень про злочини та при провадженні дослідчих перевірок органами внутрішніх справ // Вісник прокур. – 2010. - № 4. – С. 35 – 41.
11.    Кошман О. Реформування судової гілки влади та прийняття відповідних змін до законодавства // Вісник прокур. – 2010. - № 4. – С. 68 – 71.
12.    Сичук О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки // Вісник прокур. – 2010. - № 4. – С. 92 – 97.
13.    Лизогуб Я. Законодавство про кримінальну відповідальність // Вісник прокур. – 2010. - № 4. – С. 101 – 104.
14.    Голуб Ю., Овтіна Т. Нехтування земельним законодавством призводить до кримінальної відповідальності // Вісник прокур. – 2010. - № 5. – С. 21.
15.    Блажівський Є. Мета як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони складів злочинів втручання у діяльність службових осіб // Вісник прокур. – 2010. - № 5. – С. 24 – 27.
16.    Сивак М. До проблеми класифікації приміток статей Особливої частини КК України // Вісник прокур. – 2010. - № 5. – С. 28 – 33.
17.    Балабко В. Вчинення злочинів медичними та фармацевтичними працівниками // Вісник прокур. – 2010. - № 5. – С. 34 – 44.
18.    Лісовий Я. Окремі проблеми реформування стадії порушення кримінальної справи // Вісник прокур. – 2010. - № 5. – С. 45 – 52.
19.    Строган А. Актуальні питання порядку заявлення клопотань учасників кримінального процесу на досудовому слідстві // Вісник прокур. – 2010. - № 5. – С. 53 – 59.
20.    Матчанова З. Личность террориста в контексте исследований в области криминологии и психологии // Рос. след. – 2010. - № 7. – С. 13 – 16.
21.    Симанович Л. Криминалистическая характеристика вымогательства // Рос. след. – 2010. - № 7. С. 17 – 20.
22.    Корж В. Тактика опроса лиц – носителей криминалистически значимой информации об организованной преступной деятельности в сфере экономики // Рос. след. – 2010. - № 7. – С. 23 – 26.
23.    Бакин А. К вопросу понятия мотива преступного поведения // Рос. след. – 2010. - № 7. – С. 26 – 29.
24.    Шмелева К. КНР против коррупции: стратегия, практика, криминологическая оценка // Рос. след. – 2010. - № 7. – С. 33 – 35.
25.    Пичугин С., Маурер А., Локк К. Использование антропологического метода «обобщенных портретов» в практике установления личности отдельных категорий скрывшихся преступников //  Рос. след. – 2010. - № 8. – С. 2 – 4.
26.    Бакрадзе А. Признаки культурных ценностей как предмета преступления, предусмотренного ст. 164 УК РФ // Рос. след. – 2010. - № 8. – С. 12 – 16.
27.    Белозерских А. Вопросы квалификации фальсификации доказательств по уголовному делу // Рос. след. – 2010. - № 8. – С. 20 – 22.
28.    Зуев С. Международное сотрудничество правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью // Рос. след. – 2010. - № 8. – С. 32 – 34.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси