Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
ІВПЗ НАПрН України
з 10 березня 2011 р. по 16 березня 2011 р.

КНИГА:

1.    Батиргареєва В. С. Кримінологічні засади запобігання рецидивній злочинності в Україні : дис. ... док. юрид. наук : 12.00.08 / Батиргареєва Владислава Станіславівна. – Х., 2010. – 466 с.

ЗБІРНИК:

1.    Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. / редкол. : В. Я. Тацій та ін. – Х. : Право, 2010. – № 4 (63). – 324 с.

ЖУРНАЛИ :

1.    Вибори та демократія. – 2010. – № 4.
2.    Наука та наукознавство. – 2010. – № 4.
3.    Митна безпека. – 2010. – № 1.
4.    Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 5 (163).
5.    Науковий світ. – 2011. – № 3.
6.    Вісник Верховного Суду України. – 2011. – №  2 (126).
7.    Государство и право. – 2011. – № 1.
8.    Право України. – 2011. – № 2.
9.    Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 4 (20).
10.    Вісник прокуратури. – 2011. – № 2.

ГАЗЕТИ :

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ :

1.    Лазаренко В. Кримінальна відповідальність за неповідомлення про злочин // Вісник прокуратури. – 2011. – № 2. – С. 59 – 62.
2.    Гізімчук С. Зміст принципу гуманізму в кримінальному праві // Там само. – С. 63 – 69.
3.    Лаврищев В. Правові основи визначення підслідності органів досудового слідства з розкриття та розслідування злочинів // Там само. – С. 70 – 76.
4.    Сухицька Н. Поняття злочину в українському і російському кримінальному праві: середина XVII – кінець XVIII століть // Там само. – С. 109 – 117.
5.    Кузьмін Р. Кримінальна відповідальність юридичних осіб (корпорацій) за господарські злочини // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 4 (20). – С. 7 – 10.
6.    Фріс П. Контроль у кримінально-правовій політиці // Там само. – С. 16 – 21.
7.    Панов М. Кримінальна відповідальність та її підстава // Там само. – С. 45 – 52.
8.    Ярмиш Н. Проблеми кваліфікації злочинів, вчинених групою осіб за попередньою змовою // Там само. – С. 53 – 58.
9.    Шило А. Вплив нового антикорупційного законодавства на розробку криміналістичної методики розслідування хабарництва // Там само. – С. 110 – 113.
10.    Демидова Л. Власність як об’єкт кримінально-правової охорони //  Право України. – 2011. – № 2. – С. 242 – 248.
11.    Настюк В. Я. Особливості державного управління щодо забезпечення митної безпеки України // Митна безпека. – 2010. – № 1. – С. 22 – 29.
12.    Дудоров О. О., Тертиченко Т. М. Предмет легалізації (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом: до питання про узгодження Кримінального кодексу України та міжнародного законодавства // Там само. – С. 70 – 87.
13.    Музика А. А., Савченко А. В., Сіленко В. В. Актуальні питання щодо кримінальної відповідальності за контрабанду // Там само. – С. 106 – 115.

СТАТТІ У ЗБІРНИКУ :

1.    Гізімчук С., Зінов’єва І. Деякі питання звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із примиренням з потерпілим (ст. 46 КК України) // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № 4. – С. 206 – 217.
2.    Тітко І. Регламентація екстрадиції за Кримінально-процесуальним кодексом України: окремі аспекти // Там само. – С. 218 – 226.
3.    Калужна О. До питання про рівні криміналістичної характеристики злочинів // Там само. – С. 227 – 239.
4.    Шевчук В. Функціональна спрямованість тактичних операцій // Там само. – С. 240 – 249.
5.    Шепітько М. Щодо висновку експерта та звіту про оцінку майна оцінювача як предметів злочину, передбаченого ст. 384 КК України // Там само. – С. 272 – 280.

СТАТТІ У ГАЗЕТІ :

1.    Іллюк Ф. Академіки скаржаться на брак фінансів і плагіат // Юр. Вісн. України. – 2011. – № 11 (12 – 18 березня). – С. 4.
2.    Соснін О. Корупція: витоки та шляхи подолання // Там само. – С. 6 – 7.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси