Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ з 1 липня 2010 р. по 15 вересня 2010 р.

КНИГИ:

1.    Преступление. Наказание. Правопорядок / Е. Р. Азарян. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 229 с.
2.    Профилактика преступлений. Учебник / Е. О Алуханов, З. С. Зарипов – Алматы: Зан эдебыти, 2008. – 376 с.
3.    Почему люди совершают преступления. Причины преступности /      Ю. М. Антонян. – М.: ИД «Камерон», 2005. – 304 с.
4.    Борьба с коррупцией в России 16 – 20 веков: диалектика системного подхода / В. В. Астанин. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003. – 96 с.
5.    Всесторонность, полнота и объективность в досудебных стадиях российского уголовного процесса. Изд. 2 – е, доп. / С. А. Ахмадуллин  – М.: Юрлитинформ, 2008. – 128 с.

ЗБІРНИК:

1.    Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010. – 329 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Удалов О. С. Правове регулювання страхування у сфері інвестиційної діяльності: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / О. С. Удалов; КНУВС. – К., 2010.
2.    Старук Ю. О. Кримінальна відповідальність за використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ю. О. Старук; АА Укр. – К., 2010.
3.    Кудлай П. О. Криміналістична характеристика та особливості розслідування крадіжок вантажів, скоєних неповнолітніми з рухомого складу залізничного транспорту: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / П. О. Кудлай; КНУВС. – К., 2010.

ЖУРНАЛИ:

1.    Офіційний вісник Президента України. – 2010. - № 20, 21, 22, 23, 24,25.
2.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2010. - № 6, 7, 8.
3.    Наука та наукознавство. – 2010. - № 2.
4.    Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2010. - № 6, 7, 8.
5.    Вибори та демократія. – 2010. - № 1.
6.    Российский следователь. – 2010. - № 9, 10, 11, 12.
7.    Российский судья. – 2010. - № 4, 5, 6.
8.    Государство и право. – 2010. - № 5, 6.
9.    Уголовное право. – 2010. - № 3.
10.    Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 6, 7.
11.    Законность. – 2010. - № 5.
12.    Право України. – 2010. - № 6, 7, 8.
13.    Юридична Україна. – 2010. - № 6, 7, 8.
14.    Юридичний вісник. – 2010. - № 2.
15.    Вісник прокуратури. – 2010. - № 6, 7, 8.
16.    Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. - № 1, 2.
17.    Вісник Верховного Суду України. – 2010. - № 6, 7.
18.    Науковий Світ. – 2010. - № 9.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Екологія сьогодні / Газета Державної екологічної інспекції в Харківській області.
5.    Судовий Випуск.

СТАТТІ У ЗБІРНИКУ:

1.    Борисов В.І., Дзюба Ю.П., Пономаренко Ю.А. Щодо подальшого вдосконалення захисту прав та законних інтересів потерпілого від злочину засобами кримінального права // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 3 – 15.
2.    Голіна В.В., Головкін Б.М.  Кримінально-правові засоби у системі спеціально–кримінального запобігання злочинності // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 16 – 27.
3.    Пащенко О.О. Дослідження проблеми соціальної зумовленності кримінального законодавства в роботах радянських криміналістів 70-х рр. ХХ сторіччя // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 28 – 35.
4.    Тютюгін В.І., Ус О.В. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 36 – 47.
5.    Демидова Л.М.  До проблеми  законодавчої техніки опису  майнової шкоди у кримінальному кодексі України // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 48 - 57.
6.    Черевко К.О. Щодо проблеми визначення суб’єкта незаконного проведення аборту // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 58 – 66.
7.    Гринчак С.В До питання визначення об’єктивної сторони незаконної трансплантації // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 67 – 76.
8.    Канцір В.С. Типологічні ознаки сучасного терроризму // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 77 – 88.
9.    Дарнопих Г.Ю., Христич І.О., Блага А.Б., Шевченко Л.О. Суспільно-політичні та економічні передумови підвищеної криміногенності паливно-енергетичного комплексу як сфери матеріального виробництва // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 89 – 102.
10.    Головкін Б.М. Проблемні питання детермінації корисливої насильницької злочинності та її проявів // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 103 – 115.
11.    Батиргареєва В.С. Кримінологічні засади запобігання рецидивній злочинності в Україні // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 116 – 126.
12.    Яковець І.С. Категорія «якість кримінально-виконавчого законодавства»: філософський та практичний аспекти // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 127 – 139.
13.    Зеленецкий В.С. Онтологические основы доследственного уголовного процесса // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 140 – 165.
14.    Сібільова Н.В. Поняття кримінального переслідування // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 166 – 179.
15.    Шило О.Г. Проблеми удосконалення законодавства України, що регулює предмет судового оскарження на досудових стадіях кримінального процессу // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 180 – 193.
16.    Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К. Інформаційні технології в криміналістиці та слідчій діяльності // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 194 – 202.
17.    Ізетов А.Е. Поняття втягнення у вчинення терористичного акту та його місце у системі терористичних злочинів // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 203 – 214.
18.    Кузнєцов Р.В. Вплив якості кримінально-виконавчого законодавства  на забезпечення права засуджених на правову допомогу // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 215 – 224.
19.    Павлюк Н.В. Процес формування показань неповнолітніх: особливості сприйняття.
20.    Борисов В. І.   Захист прав людини – стратегічна складова судово-правової реформи. Вступне слово // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 237 – 238.
21.    Грошевий Ю. М. Актуальні проблеми удосконалення кримінально-процесуального законодавства // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 239 – 243.
22.    Марочкін І. Є.  Право на справедливий судовий розгляд // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 244 – 247.
23.    Капліна О. В. Процесуальний механізм захисту прав людини у кримінальному судочинстві: шляхи удосконалення // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С.248 – 250.
24.    Зеленецький В. С.  Сущность прав и законных интересов личности в современном уголовном процессе // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 251 – 254.
25.    Сібільова Н.В. Незалежність прокурора у кримінальному судочинстві – одна з гарантій незалежності суду // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 255 – 259.
26.    Тихий В. П. Кримінально-правове забезпечення права людини на безпеку // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 260 – 263.
27.    Шило О. Г. Проблеми реалізації права на судовий захист в кримінальному процесі України // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 264 – 266.
28.    Настюк В. Я. Судова реформа та дотримання конституційних прав громадян в процесі оперативно-розшукової діяльності // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 267 – 270.
29.    Демидова Л. М. Судово-правова реформа та актуальні проблеми захисту майнових прав потерпілого від злочину // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 271 – 272.
30.    Москвич Л. М.  Роль суду у механізмі захисту прав людини // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 273 – 275.
31.    Гізімчук С. В.  Механізм забезпечення дії положень ст. 11 Загальної Декларації прав людини при притягненні до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення (ст. 3681КК) // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 276 – 279.
32.    Дорош Л. В.  Захист прав потерпілих від статевих злочинів в контексті судно-правової реформи в Україні // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 280 – 284.
33.    Яковець І. С. Актуальні питання захисту прав людини при виконанні кримінальних покарань // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 285 – 287.
34.    Лемешко О. М. Захист у судовому порядку інтересів потерпілої особи // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 288 – 290.
35.    Глинська Н. В. Доброякісність кримінально-процесуальних рішень як гарантія дотримання прав та законних інтересів учасників процессу // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 291 – 293.
36.    Зінченко І. О. Щодо конституційності норм КК за окремі злочини проти виборчих прав людини // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 294 – 296.
37.    Дзюба Ю. П. Щодо реалізації кримінальної відповідальності з урахуванням кримінально-правового статусу потерпілого від злочину // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 297 – 299.
38.    Веліканов С. В.  Забезпечення захисту прав людини  - важлива засада формування методики розслідування злочинів // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 300 – 302.
39.    Дунаєва Т. Є.  Запобігання службовій недбалості в аспекті забезпечення прав людини // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 303 – 304.
40.    Дуюнова Т. В. Реалізація права засуджених на звернення в процесі виконання кримінальних покарань // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 305 – 306.
41.    Лапкін А. В.  Роль прокурора у відшкодуванні потерпілому заподіяної злочином шкоди за рахунок держави // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 307 – 311.
42.    Пруднікова О. В. Організація діяльності суду в аспекті додержання принципу незалежності суддів // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 312 – 313.
43.    Остропілець О. І.  Деякі проблеми реалізації права на правову допомогу в кримінальному судочинстві // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 314 – 315.
44.    Кузнєцов Р.В. Проблеми практичного забезпечення права засуджених на правову допомогу // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 316 – 317.
45.    Шепітько В.Ю., Журавель В.А. Рецензія на учебно-практическое пособие «Руководство для следователя и его помощника, практиканта»; руководитель авторского коллектива и ответственный редактор, доктор юридических наук Ю.П. Гармаев (Харьков юридический, 2009) // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 318 – 325.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1.    Судебная реформа: научный взгляд // Голос Украины. – 2010. - № 120 ( 2 июля). – С. 6.
2.    Від царства корупції – до країни інвестицій // Урядовий кур’єр. – 2010. - № 152 (18 серпня). – С. 8.
3.    Інтернет проти корупції // Урядовий кур’єр. – 2010. - № 149 (13 серпня). – С. 6.
4.    Про кваліфікацію правопорушення як корупційного // Судовий Випуск. – 2010. - № 8 (26 серпня). – С. 14.
5.    Про деякі нюанси звільнення від кримінальної відповідальності за невиплату заробітної плати // Судовий Випуск. – 2010. - № 7 (29 липня). – С. 14.
6.    Тимощук О. Закон – не один для всіх, або Чому зростає дитяча злочинність? // Юридичний Вісник України. – 2010. - № 36 (4 – 10 вересня). – С. 12.
7.    Карпюк Г. «Авіаналіт» на наркозлочинність. На черзі – запуск «крота» у мережу Інтернет // Юридичний Вісник України. – 2010. - № 35 (28 серпня – 3 вересня). – С. 12.
8.    Задорожній С. Сутнісний підхід як основа реформування кримінального процесу в контексті права на справедливий судовий розгляд // Юридичний Вісник України. – 2010. - № 34 (21 – 27 серпня).  – С. 10.
9.    Дудоров О., Письменський Є. Чи суперечить інститут множинності злочинів принципу «NON BIS IN IDEM»? (Закінчення) // Юридичний Вісник України. – 2010. - № 31 (31 липня – 6 серпня). – С. 5
10.    Дудоров О., Письменський Є. Чи суперечить інститут множинності злочинів принципу «NON BIS IN IDEM»? (Початок) // Юридичний Вісник України. – 2010. - № 30 (24 – 30 липня). – С. 6 – 7.
11.    Годуєв О. Подолати корупцію можна лише спільними зусиллями //  Юридичний Вісник України. - 2010. - №  30 (24 – 30 липня). – С. 14.
12.    Тимощук О. Наркотичний удар //  Юридичний Вісник України. – 2010. - № 28 (10 – 16 липня). – С. 5.
13.    Яковець І. Змінимо судову практику чи припинемо Конституцію? // Юридичний Вісник України. -2010. - № 28 (10 – 16 липня). – С. 6 – 7.
14.    Качура Д. Приборкання корупції розпочали з Феміди // Урядовий Курєр. – 2010. - № 124 (9 липня). – С. 1.
15.    Таций В., Борисов В., Тютюгын В. Современные проблемы уголовного права Украины // Голос Украины. – 2010. - № 168 (10 сентября). – С. 12 – 13.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1.    Мусаелян М. Ф. Террористический акт преступления, предусмотренные статьями 277, 278 и 279 УК РФ: квалификация отграничение // Российский следователь. – 2010. - № 10. – С. 13 – 14.
2.    Руденко Р. В. О некоторых проблемах ответственности за преступление, предусмотренное ст. 278 УК РФ // Российский следователь. – 2010. - № 10. – С. 15 – 16.
3.    Умирбаева З. А. Уголовная ответственность юридических лиц за совершение экологических преступлений: за и против // Российский следователь. – 2010. - № 10. – С. 17 – 18.
4.    Прохорова М. И., Полещук О. В. Некоторые аспекти информационно-справочного обеспечения процесса раскрытия и расследования преступлений // Российский следователь. – 2010. - № 9. – С. 2 – 3.
5.    Умирбаева З. А. Понятие «экологическое преступление» в уголовном праве // Российский следователь. – 2010. - № 9. – С. 18 – 19.
6.    Калдышев А. Н., Николаев А. Г. Проблемы разграничения преступлений и административных правонарушений, относящихся к компетенции пограничных органов Федеральной службы безопасности // Российский следователь. – 2010. - № 11. – С. 32 – 34.
7.    Суханов С. В. К вопросу о понятии стратегии борьбы с преступностью // Российский следователь. – 2010. - № 11. – С. 35.
8.    Белоцерковский С. Д. Совершенствование института судимости как одно из необходимых условий оптимизации борьбы с организованной преступностью // Российский следователь. – 2010. - № 12. – С. 17 – 18.
9.    Дьяконова О. Г. О создании единого органа по расследованию преступлений // Российский следователь. – 2010. - № 12. – С. 32 – 33.
10.    Фоков А. П. Новая стратегия противодействия коррупции в России, и в частности правосудия // Российский судья. – 2010. - № 5. – С. 2 – 3.
11.    Гарбатович Д. Проблемы квалификации получения взятки в крупном размере // Уголовное право. – 2010. - № 3. – С. 32 – 33.
12.    Педан В. Определение содержания понятия предмета преступления и его места в общей структуре состава преступления // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 6. – С. 70 – 73.
13.    Габуда А. Особливості об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 342 КК України // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 7. – С. 143 – 146.
14.    Расюк Е. Поняття та кримінологічна характеристика організованої злочинності // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 7. – С. 147 – 150.
15.    Журавська З. Детермінанти злочинності в установах виконання покарань // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 7. – С. 151 -  154.
16.    Павловська А. Проблемні питання обчислення строків у кримінальному процесі // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 7. – С. 163 – 165.
17.    Александрова В. Соблюдение законодательства о борьбе с коррупцией // Законность. – 2010. - № 5. – С. 9 – 13.
19.    Гуслов Е. Исковая работа – снижение уличной преступности // Законность. – 2010. - № 5. – С. 38 – 39.
20.    Быков В. Составы суда и проблемы борьбы с коррупцией // Законность. – 2010. - № 5. – С. 44 – 49.
21.    Кравчук С. Прийняття і реалізація Концепції боротьби зі злочинністю у сфері економіки – шлях до припинення економічної злочинності // Право України. – 2010. - № 7. – С.151 – 156.
22.    Шаповалов В. Стан судово-фармацевтичного забезпечення розслідування кримінальних справ, пов’язаних із незаконним обігом психоактивних речовин // Право України. – 2010. - № 8. – С. 153 – 161.
23.    Луцький М. Значення спеціальних психологічних знань у кримінальному процесі // Право України. – 2010. - № 8. – С. 188 – 196.
24.    Лотоцький М. Роль та місце адвокатури у системі суб’єктів запобігання злочинам // Юридична Україна. – 2010. - № 6. – С. 98 – 102.
25.    Головкін Б. Кримінологічна оцінка злочинного професіоналізму осіб корисливої насильницької спрямованості // Вісник прокуратури. – 2010. - № 6. – С. 82 – 92.
26.    Розвадовський Б. Антикорупційне законодавство: проблеми інституційного забезпечення протидії корупції // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. - № 1. – С. 64 – 69.
27.    Бурбика М. Сутність та особливості координаційної діяльності органів прокуратури у сфері протидії злочинності // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. - № 1. – С. 70 – 74.
28.    Одайник Б. Проблеми відмежування злочину, передбаченого ст. 298 КК України, від суміжних злочинів // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. - № 1. – С. 81 – 86.
29.    Туманян К. Проблемы предупреждения коррупции в Республике Армения //  Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. - № 1. -  С. 93 – 98.
30.    Хруслова Л. Недоліки законодавчого визначення сутності кримінальної відповідальності та форм її реалізації // Вісник прокуратури. – 2010. - № 7. – С. 41 – 49.
31.    Попович О. Основні аспекти при визначенні словосполучення «координація діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю» // Вісник прокуратури. – 2010. - № 7. – С. 57 – 62.
32.    Мельник Д. Засоби масової інформації як елемент системи протидії корупції // Вісник прокуратури. – 2010. - № 7. – С. 68 – 73.
33.    Занфіров В. Протидія незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та стан прокурорського нагляду з цих питань // Вісник прокуратури. – 2010. - № 8. – С. 3 – 35.
34.    Крайник Г. Про діяння та ознаку об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 272 КК України // Вісник прокуратури. – 2010. - № 8. – С. 50 – 54.
35.    «Посягання на життя» як юридична конструкція у кримінальному законодавстві України // Вісник прокуратури. – 2010. - № 8. – С. 55 – 61.
36.    Матвійчук В. Інші тяжкі наслідки в злочинах проти навколишнього природного середовища // Вісник прокуратури. – 2010. - № 8. – С. 70 – 78.
37.    Чернова А. Затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину // Вісник прокуратури. – 2010. - № 8. – С. 79 – 84.
38.    Корж В. Криміналістичний аналіз економічних злочинів, вчинених в умовах ринкових засад господарювання // Вісник прокуратури. – 2010. - № 8. – С. 85 – 93.
39.    Андріїв Д. Використання допомоги громадськості під час розслідування злочинів, об’єктом яких є право власності на жиле приміщення // Вісник прокуратури. – 2010. - № 8. – С. 94 – 101.
40.    Нетеса Н. Питання щодо видового та безпосереднього об’єктів порушення правил охорони або використання надр (ст. 240 КК) // Юридична Україна. – 2010. - № 8. – С. 103 – 109.
41.    Лемешко О. М., Овчаренко О. М. Притягнення суддів до кримінальної відповідальності: окремі проблеми // Вісник Верховного Суду України. – 2010. - № 7. – С. 33 – 36.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси