Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з  01 вересня 2009 р. по 15 вересня 2009 р.

КНИГИ:

1.    Литвинов О. М. Віктимізація: фактори, аналіз, заходи протидії: навчальний посібник - Харків: НУВС, 2009. - 72 с.
2.    Мірошниченко О. С. Адміністративно-правові засоби охорони земельних відносин  в Україні: монографія. - Харків: Титул, 2008. - 176 с.
3.    Литвинов О. М., Пабат О.В., Мірошниченко О. С., Галкіна О.М. Правові основи протидії злочинності в Україні: навчальний посібник. - Харків: Титул, 2009. - 132 с.
4.    Лисенко В. В., Задорожний О.С., Дзісяк О.П. Ухилення від сплати податків: виявлення та розслідування : монографія. - Київ: Істина, 2008. - 216 с.
5.    Вас затримано... Що робити? : практичні поради / Кол. авторів; Навчально-науковий Інститут підготовки примінальної міліції. - Харків : Титул, 2009. - 186 с.
6.    Давыденко Л. М., Давыденко М. Л., Литвинов А. Н. Противодействие преступности: вопросы теории и практики: курс лекций.  - Харьков: Тимченко, 2009. - 152 с.
7.    Салтевский М. В.,  Литвинов А.Н., Чернец А.Г. Проблемы противодействия преступности в сфере компьютерных технологий: научно-практическое издание. - Москва: Юркнига, 2006. - 96 с.
8.    Литвинов А. Н. Предупреждение преступлений и правонарушений. Профилактическая работа с населением: научно-практическое пособие - Москва : Юркнига, 2004. - 160 с.
9.    Батиргареєва В.С. Рецидивна злочинність в Україні: соціально-правові та кримінологічні проблеми: монографія. – Х.: Право, 2009. – 576 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Рада національної безпеки і оборони України. МНДЦ. Стан злочинності на території України (графіки, таблиці, діаграми). – Київ: 2009. – 34 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Российский следователь. – 2009. - №№ 13, 14.
2.    Вісник Верховного Суду України. – 2009. - № 8.
3.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2009. - № 8. (Кримінально-процесуальні документи. Досудове та судове провадження.).
4.    Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2009. - № 8.
5.    Науковий Світ. Атестаційний вісник  № 9. – 2009. - 24 с.
6.    Государство и право. – 2009. - № 7.
7.    Наука та наукознавство. – 2009. - № 2.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос Украины.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Юридическая практика.

СТАТТІ В ЖУРНАЛІ:

1.    Пилипенко Ю. С. Общие теоретические аспекты института тайны // Государство и право № 7 / 2009, С.19-24.
2.    Зажицкий В. И. Проблемы повышения эффективности правосудия по уголовным делам // Там же, С.38-46.
3.    Бахрах Д. Н. Юридический вопрос: понятие, особенности и виды // Там же, С.82-86.
4.    Хилюта В. В. Имущество как предмет преступлений против собственности в уголовном праве // Там же, С.96-101.
5.    Бочкарев С. А. Понятие собственности в уголовном праве // Там же, С.106-112.
6.    Пшатов А. В. К вопросу о профилактике преступлений следователем // Российский следователь № 14  / 2009, С.2-4.
7.    Гамзиков А. Г. Состав и признаки бандитизма // Там же,  С.13-15.
8.    Петин И. А. Нравственность и справедливость уголовного права // Там же, С.15-17.
9.    Косарев В. Н., Макогон И. В. Причинный механизм формирования корыстного поведения // Там же, С.18-20.
10.    Лукиных И. Д. Понятие и характеристика уличной преступности // Там же, С.20-22.
11.    Шойжилцыренов Б. Б.,  Струпницкий А. Е. Проблемные вопросы структурных элементов оперативно-розыскной характеристики преступлений // Там же, С.22-25.
12.    Бакин А. А. Когнитивное звено в преступном поведении лиц, склонных к криминальному насилию // Там же,  С.28-30.
13.    Шевырев С. Н. Зарубежный опыт противодействия преступлениям, совершаемым незаконными трудовыми мигрантами // Там же, С.33-39.
14.    Мошак Г.Г. Положення німецького права в дослідженнях потерпілого від злочину. // Часопис Київського Університету права № 2 / 2009, С. 233-239.
15.    Соколов А.  Фізична особа-підприємець як субєкт злочинів у сфері службової діяльності // Вісник прокуратури № 8 / 2009,  С.51-57.
16.    Філонов В.,  Назимко Є. Реформування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням в світлі  сучасних тенденцій гуманізації пенальної політики України // Там само,  С.58-63.
17.    Радутний О.  Про визначення складу злочину, передбаченого ст. 231 КК України // Там само,   С.73-78
18.    Корж В.  Кримінальне переслідування особи, яка вчинила злочин // Там само,  С.85-90.
19.    Чепелюк О.,  Крючкова О. Взаємозв’язок корупції та рейдерства // Там само, С.98-103.
20.    Грицаєнко Л.  Інститут підтримання обвинувачення в Україні та в зарубіжних країнах // Там само,  С.111-121.
21.    Бердникова Ф. В. Некоторые проблемы работы с криминалистической информацией на месте происшествия // Российский следователь № 13 / 2009,  С.2-4.
22.    Кочнева И. Н. Криминалистическая техника: генезис развития понятия и проблема применения понятийного аппарата // Там же,  С.4-6.
23.    Радачинский С. Н.,  Шарапов А. Г. Некоторые проблемы освобождения от уголовной ответственности лиц, способствующих раскрытию и расследованию преступлений в процессе оперативно-розыскной деятельности // Там же,  С.9-11.
24.    Симиненко А. Н.,  Кузнецова И. А. Особенности установления возраста субъекта в единых составных преступлениях // Там же,  С.12-13.
25.    Газиев М. С. Характеристика личности потерпевших от корыстных преступлений в сфере жилья // Там же,  С.13-15.
26.    Ростокинский А. В. Виктимность и девиация // Там же, С. 18-20
27.    Самойлюк Н. В. Криминологическая характеристика личности преступника - внешнего эмигранта (на примере Дальневосточного федерального округа) // Там же,   С.21-24.
28.    Сухов Д. С. Общесоциальные меры профилактики коррупции в подразделениях ГИБДД // Там же,  С.25-27.
29.    Петров С. А. Анализ состояния мошенничества в России // Там же,  С.34-36.
30.    Ревина В. В. К вопросу о понятии экстремизма // Там же,  С.36-40.

СТАТТІ В ГАЗЕТІ:

1.    Письменський Є. Юридичні новації в сфері охорони власності, або Окремий погляд на посилення відповідальності за викрадення чужого майна. // Юридичний Вісник України           № 35 (739) від 29 серпня – 4 вересня 2009 р., С. 7.
2.    Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України» № 1616-VI від 21 серпня 2009р.// Голос України № 169 (4669) від 10.09.2009, С.9-16.
3.    РНБО проти корупції в «погонах» // Урядовий кур»єр № 167 від 12.09.2009, С. 2.
4.    Антикорупційна «гаряча лінія» (Міністерство юстиції відкрило «гарячу лінію» для повідомлень про випадки корупції в центральному апараті та територіальних органах Міністерства юстиції…) // Урядовий кур»єр № 167 від 12.09.2009, С. 4.
5.    Борьба с коррупцией слабая и малоэффективная. А взяточничество и злоупотребления служебным положением стали нормой в правоохранительной системе. // Голос Украины              № 171 от 12.09.2009, С.2.
6.    Навроцький В. Чи перебуває українське кримінальне право в стані кризи?  (11-12 вересня у Львівському державному університеті внутрішніх справ відбувся черговий представницький науковий форум криміналістів…) // Юридичний Вісник України № 37 від 12-18 вересня 2009, С. 6.
7.    Карпюк Г. «Рекордна» справа – сума збитків 90 гривень (Міліцейська статистика підтверджує думку, що наші співгромадяни у разі кримінального інциденту найчастіше (у трьох чвертях випадків) стають жертвою злодійських зазіхань невеликої й середньої тяжкості…) // Юридичний Вісник України № 37 від 12-18 вересня 2009, С. 14.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси