Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з  05 травня 2009 р. по 15 травня 2009 року

КНИГИ:

1.    Конституційна держава та права людини й основоположні свободи: Україна та європейський досвід: Монографія./ Автор. кол.: Ващук О.М., Мазурок І.О., Навроцький В.В., Савчин М.В. (керівник авт. Кол.), Трачук П.А. – Ужгород: Видавництво «Мистецька лінія», 2008. – 348 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Проблеми законності: академічний збірник наукових праць. /Респ. міжвідом. наук. зб./ Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2009. –  Вип. 100. – 420 с.

БРОШУРИ:

1.    Закон Украины «О нотариате». – Харьков, 1993. – 56 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Тімошенко Н.О. Кримінально-правова характеристика підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збуту та використання. - Київ. – 2009.
2.    Доброрез І.О. Кримінологічна характеристика та попередження незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (за матеріалами Автономної Республіки Крим). – Харків. – 2005.

ЖУРНАЛИ:

1.    Вісник прокуратури. – 2009. - № 4. – 128 с.
2.    Законность. – 2009. - № 3. – 64 с.
3.    Науковий Світ. Атестаційний вісник  № 4. – 2009. - 32 с.
4.    Науковий Світ. Атестаційний вісник  № 5. – 2009. - 32 с.
5.    Вісник Верховного Суду України. – 2009. -  № 4. – 48 с.
6.    Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 4 (160). – 169 с.
7.    Мала енциклопедія нотаріуса. – 2005. -  № 1.
8.    Мала енциклопедія нотаріуса. – 2007. -  № 6
9.    Мала енциклопедія нотаріуса. Додаток 2 до № 2 / 2004 р. «Зразки документів за новими Цивільним та Сімейним кодексами».
10.    Офіційний вісник України. - 2009. - №№ 4-9, 12-17, 19, 22-25.
11.    Офіційний вісник України. - 2008. - №№ 26, 97.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Юридическая практика.

СТАТТІ В ЖУРНАЛІ:

1.    Ківалов С. В. На вирішальному етапі: реформування судоустрою, судочинства і прокуратури // Вісник прокуратури № 4 / 2009,  С.3-8.
2.    Присяжнюк В.  Земля - не заручниця злочинних оборудок // Вісник прокуратури № 4 / 2009,  С.18-22.
3.    Кобець О. Проблеми наглядової діяльності прокурора у сфері додержання законів, спрямованих на охорону природного середовища // Вісник прокуратури № 4 / 2009,  С. 23-28.
4.    Крючко Ю. Щодо методичних засад підготовки прокурора до підтримання державного обвинувачення // Вісник прокуратури № 4 / 2009,  С.44-51.
5.    Пожар В.  Участь добровільних представників на досудових стадіях кримінального процесу // Вісник прокуратури № 4 / 2009,  С.63-70.
6.    Грицаєнко Л.  Інституційний механізм Європейського Союзу // Вісник прокуратури № 4 / 2009,  С.103-109.
7.    Квасневська Н. Кримінальне законодавство України про злочини проти правосуддя // Вісник прокуратури № 4 / 2009,  С.116-123.
8.     Чемсак Ю.  Виборча система як категорія державознавства: конституційно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право № 4 / 2009,   С.7-9
9.    Глущук Л.  Ядерне законодавство України та ЄС: особливості адаптації // Підприємництво, господарство і право № 4 / 2009,   С.127-128
10.    Расюк Е. Деякі кримінологічні аспекти злочинності неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право № 4 / 2009,   С.146-148
11.    Кушнір О.  Спеціально-галузеві принципи взаємодії суб’єктів протидії торгівлі людьми // Підприємництво, господарство і право № 4 / 2009,   С.149-151
12.    Яцишин М.  Законодавча діяльність Верховної Ради України з актуальних питань кримінально-виконавчої політики // Підприємництво, господарство і право № 4 / 2009,   С.152-156
13.    Заїка С. Щодо строків при провадженні кримінальної справи у суді першої інстанції // Підприємництво, господарство і право № 4 / 2009,   С.157-161
14.    Патик А. Сутність взаємодії слідчих та оперативно-розшукових служб при розслідуванні майнових злочинів // Підприємництво, господарство і право № 4 / 2009,   С.162-165
15.    Озерський І.  Конфлікти в управлінській сфері органів прокуратури: соціально-психологічний аналіз // Підприємництво, господарство і право № 4 / 2009,   С.166-169.
16.    Иванцова Н. О совершенствовании уголовного законодательства. // Законность № 3 / 2009, С.31-34.
17.    Пропастин С. Типичные недостатки организации взаимодействия следователя и оперативніх подразделений по делам об убийствах. // Законность № 3 / 2009, С. 40-41.
18.    Дикарев И. Процессуальный порядок постановления приговора нуждается в совершенствовании. // Законность № 3 / 2009, С. 42-44.
19.    Курочкина Л. Потерпевший и свидетель в уголовном судопроизводстве. // Законность № 3 / 2009, С. 50-52.

СТАТТІ В ГАЗЕТІ:

1.    Спільно з Європою проти корупції. (Українська сторона високо оцінює розроблені GRECO для нашої держави три роки тому рекомендації щодо посилення протидії корупцї…) //  Урядовий кур’єр № 75 від 25.04.2009, С. 3.
2.    З початку року помилувано 208 осіб. // Урядовий кур’єр № 77 від 29.04.2009, С. 4.
3.    Катування в інтересах держави? (Президент США Барак Обама заявив, що співробітників ЦРУ, які застосували жорсткі методи психологічного впливу при допитах ймовірних терористів, не буде піддано судовим переслідуванням…) // Юридичний Вісник України № 17 (721) від 25 квітня 2009 – 01 травня 2009, С. 11.
4.    Іллюк М. Тюрми як індикатор рівня розвитку держави. (Україна продовжує плідну співпрацю з Німецьким фондом міжнародного правового  співробітництва з метою подальшого реформування вітчизняної системи виконання покарань). // Юридичний Вісник України № 18 (722)                        від 2 – 8 травня 2009, С. 4.
5.    Доступ до правосуддя. (Рівненська обласна громадська організація «Комітет виборців України» розпочала реалізацію проекту «Доступ до правосуддя: рівні можливості для мешканців міст і сіл Рівненщини»). // Юридичний Вісник України № 18 (722) від 2 – 8 травня 2009, С. 10.
6.    Футей Б. Конституція від Президента: попередній аналіз. // Юридичний Вісник України № 19 (723) від 9-15 травня 2009, С. 8-9.
7.    Лавринович А. Коррупция поразила все без исключения сферы. // Голос Украины № 84 (4584) от 08.05.2009, С. 4-5.
8.    Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Конституційного Суду України, особливостей провадження у справах за конституційними зверненнями та недопущення зловживань правом на конституційне подання». // Голос Украины № 84 (4584) от 08.05.2009, С. 16.

СТАТТІ У ЗБІРНИКУ:

1.    Сташис В. В. Концептуальні положення і система чинного Кримінального  кодексу України // Проблеми законності № 100 / 2009,  С. 278-290.
2.    Панов М. І. Методологічні засади дослідження проблем Особливої частини кримінального права // Проблеми законності № 100 / 2009,  С. 291-304.
3.    Борисов В.І. Державна політика у сфері боротьби зі злочинністю та її напрямки // Проблеми законності № 100 / 2009,  С. 305-312.
4.    Тютюгін В. І. Питання гуманізації кримінальної відповідальності та їх реалізація в деяких законодавчих новелах // Проблеми законності № 100 / 2009,  С. 313-323.
5.    Голина В. В. Преступность: многообразие понятий и предметная сущность явления // Проблеми законності № 100 / 2009,  С. 324-336.
6.    Грошевой Ю. М. Роль суду в змагальному кримінальному процесі // Проблеми законності № 100 / 2009,  С. 337-345.
7.    Капліна О.В. Правотворча роль судової практики в кримінальному судочинстві // Проблеми законності № 100 / 2009,  С. 346-354.
8.    Шепітько В. Ю. Використання тактичних операцій у слідчій діяльності: теоретико-прикладні проблеми // Проблеми законності № 100 / 2009,                 С. 355-361.
9.    Журавель В.А. Актуальні проблеми криміналістичної методики розслідування злочинів // Проблеми законності № 100 / 2009,  С. 362-375.
10.    Марочкін І. Є. Прокуратура України: проблеми становлення й розвитку // Проблеми законності № 100 / 2009,  С. 376-385.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси