Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ
    станом на 15 грудня 2008 року

Книги:

1.    Портнов А.В. Правове регулювання конституційного судочинства в Україні: доктрина, суб’єкти і форми конституційного судочинства, створення нових процесуальних інститутів: монографія / А.В. Портнов . – К.: Логос, 2008. – 202 с.
2.    Кримінальні покарання в Україні – «Донецький меморіал», Донецьк, 2007, 36 стор.

Газети:

1.    Юридическая практика
2.    Голос України
3.    Урядовий кур’єр
4.    Юридичний вісник України
5.    Закон і обов’язок

Збірники:

1.    Проблеми альтернативного судочинства в України: Матеріали Першого Львівського міжнародного форуму. – Львів: ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2008. – 224 с.
2.    Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права.: Матеріали Венеціанської комісії, ОБСЕ/БДІПЛ, ПАРЄ / За ред. Ю. Ключковського.– К.: ФАДА, ЛТД, 2008. – 340 с.
3.    Концепція державної політики у сфері кримінальної юстиції та забезпечення правопорядку в Україні та відповідні законопроекти.
4.    Демократія та право: проблеми взаємовпливу і взаємозалежності: Матеріали міжнар. наук. конф. (26 жовтня 2007 р., м. Київ) / За ред. акад.. АПрН України О.В. Скрипника. – Х.: Право, 2008. – 296 с.
5.    Кримінологія в Україні та протидія злочинності: (зб.наук.статей / за ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна). – Б-ка журналу «Юридичний вісник». – О.: Фенікс, 2008. – 318 с.

Журнали:

1.    Підприємство, господарство і право № 10, 2008
2.    Бюлетень ВАК України № 8, № 11, 2008
3.    Вибори та демократія № 3 (17), 2008
4. Інформаційний бюлетень, № 3, 2008. Періодичне видання Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю (МНДЦ).
5. Вісник Верховного Суду України № 11, 2008

Автореферати:

1.    Стрельченко О.Г. Заохочення як метод управління у сфері охорони здоров’я. Київ – 2008.
2.    Дем’яненко Ю.І. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності приватного життя. Харків – 2008
3.    Копотун І.М. Громадський порядок як об’єкт кримінально-правової охорони. Київ – 2008
4.    Левченко Ю.О. Запобігання злочинам, що вчиняються у нафтогазовому комплексі України. Київ – 2008
5.    Шевчук Р.М. Правові та організаційні засади інформатизації навчального процесу у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України. Київ - 2008

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси