Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
ІВПЗ НАПрН України
з 8 жовтня 2010 р. по 13 жовтня 2010 р.

КНИГИ:

1.    Історія вчень про державу і право: посібник для підготовки до іспитів / О. І. Осауленко, А. О. Осауленко, В. К. Гіжевський. – К. : ФОП Ліпкан О. С., 2010. – 196 с.
2.    Органи державної влади України як суб’єкти земельних правовідносин. Монографія / За ред. В. І. Семчика. – К. : Видавництво «Видавничий дім» «УКРПОЛ», 2009. – 248 с.
3.    Конституція незалежної України : Кн. 3, частина 17: Стенограми / Під заг. ред. С. Головатого. – К. : Українська Правнича Фундація, 2005. – 576 с.
4.    Конституція незалежної України : Кн. 3, частина 16: Стенограми / Під заг. ред. С. Головатого. – К. : Українська Правнича Фундація, 2010. – 536 с.
5.    Конституція незалежної України : Кн. 3, частина 15: Стенограми. Документи / Під заг. ред. С. Головатого. – К. : Українська Правнича Фундація, 2010. – 488 с.
6.    Конституція незалежної України : Кн. 3, частина 11: Стенограми / Під заг. ред. С. Головатого. – К. : Українська Правнича Фундація, 2010. – 488 с.

ЗБІРНИК:

1.    Актуальні проблеми зміцнення державності і національної єдності України (Київ, 24 серпня 2010 р.). – К. : ФОП Ліпкан О. С., 2010. – 76 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Офіційний вісник Президента України. – 2010. –  № 25.
2.    Офіційний вісник Президента України. – 2010. –  № 26.
3.    Науковий Світ. – 2010. – № 9.
4.    Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 9.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1.    Законодавчим «адажіо» корупцію не зупиниш // Урядовий кур’єр. – 2010. –  № 187(8 жовтня). – С. 1, 6–7.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1.    Практика розгляду судами кримінальних справ про злочини, склад яких передбачено ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара) // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 9. – С. 18–26.
2.    Мірошниченко Є. О. Призначення покарання в порядку, передбаченому ч. 4 ст. 70 Кримінального кодексу України: окремі аспекти // Там само. – С. 39–43.

СТАТТІ У ЗБІРНИКУ:

1.    Процько Г. І. До питання про визнання особи потерпілого у справах про злочини, наслідком яких стала смерть потерпілого // Актуальні проблеми зміцнення державності і національної єдності України (Київ, 24 серпня 2010 р.). – С. 35–36.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси