Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з 24 лютого 2009 р. по 12 березня 2009 р.

КНИГИ:

1.    Защита права собственности и права на справедливое правосудие: практическое руководство для украинского юриста по применению Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. / под общ. ред. доц. Ю.В. Щекина. – Х.: МП «Крок», 2008. – 108 с.
2.    Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3 кн. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. Книга 2: Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів. – 712 с.
3.    Невмержицький Є.В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії: Монографія. – К.: КНТ, 2008. – 368 с.
4.    Савченко А.В., Матвійчук В.В., Никифорчук Д.Й., Співак В.М. Міжнародний досвід використання агентури правоохоронними органами держав Європи та США: Навч. посібник. / За загальною ред. Я.Ю. Кондратьєва. – К.: КНТ, 2005.- 88 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Організація економічного співробітництва і розвитку: Спеціалізовані інституції з боротьби проти корупції: огляд моделей. – 2007 – 131 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Дем’янчук В.А. Фіксація інформації при розгляді кримінальної справи у суді. Київ. – 2009.
2.    Каверін О.В. Формування психологічної готовності до охорони громадського порядку курсантів вищих навчальних закладів МВС України. Київ. – 2009.
3.    Матвійчук Я.В. Кримінальна відповідальність за порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту (порівняльно-правове дослідження). Київ. – 2009.
4.    Петечел О.Ю. Використання спеціальних психологічних знань щодо неповнолітніх учасників досудового розслідування. Київ. – 2009.
5.    Полях А.М. Криміналістична характеристика та основи розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Харків. – 2009.
6.    Скуляк І.А. Нормативно-правове регулювання діяльності органу дізнання в Україні. Київ. – 2009.
7.    Чепелюк О.В. Амністія та помилування в Україні (кримінально-правове та кримінологічне дослідження). Київ. – 2009.

ЖУРНАЛИ:

1.    Інформаційний бюлетень РНБіО України МНДЦ.– 2008.- № 4 (жовтень – грудень) - 192 с.
2.    Право України. – 2009. - № 2. – 196 с.
3.    Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 2 (158). – 161 с.
4.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2009. - № 2. – 320 с.
5.    Вісник Національної академії прокуратури України. – 2008. - № 4 (12). – 127 с.
6.    Вісник Верховного Суду України. – 2009. - № 2 (102). – 48 с.
7.    Вісник прокуратури. – 2009. - № 2. – 128 с.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Юридическая практика.

СТАТТІ В ЖУРНАЛІ:

1.    Грошевий Ю. Проблеми реформування кримінального судочинства. // Право України  № 2 / 2009, стор. 4.
2.    Оніщук М. Новий Кримінальний процесуальний кодекс суттєво посилить захист прав людини і підвищить ефективність розслідування злочинів. // Право України № 2 / 2009, стор. 24.
3.    Погорецький М. Новий КПК України: політичні, теоретичні та юридичні питання. // Право України № 2 / 2009, стор. 29.
4.    Лобойко Л. Основні підстави і цілі реформування кримінально-процесуального законодавства України. // Право України № 2 / 2009, стор. 36.
5.    Зеленецький В., Лобойко Л. Загальні напрями підвищення ефективності діяльності органів кримінального переслідування. // Право України № 2 / 2009, стор. 52.
6.    Корнякова Т. Об’єкт посягання і система злочинів у сфері навколишнього природного середовища. // Право України № 2 / 2009, стор. 121.
7.    Павлишин А. Ціль сучасного кримінального процесу України. // Право України № 2 / 2009, стор. 134.
8.    Попович В. Воєнні злочини як різновид серйозних порушень норм міжнародного гуманітарного права та кримінальна відповідальність за них. // Підприємництво, господарство і право №  2 / 2009, стор. 130-134.
9.    Єремій Г. Міжнародно-правові чинники, що зумовлюють привілейований статус неповнолітнього у кримінальному законодавстві. // Підприємництво, господарство і право №  2 / 2009, стор. 135-139.
10.    Чернявська Т. Правовий аспект ресоціалізації неповнолітніх осіб, звільнених з місць позбавлення волі. // Підприємництво, господарство і право №  2 / 2009, стор. 144-148.
11.    Назимко Є. Взаємозв’язок депеналізації та прогресивної системи відбування покарання. // Підприємництво, господарство і право №  2 / 2009, стор. 149-152.
12.    Горпенюк А., Темніков О. Координаційна роль органів прокуратури в діяльності правоохоронних органів щодо боротьби зі злочинністю. // Вісник прокуратури 2 / 2009, стор. 56-61.
13.    Бурбика М. Уточнення термінології з питань визначення місця і ролі органів прокуратури як суб’єкта протидії злочинності. // Вісник прокуратури 2 / 2009, стор. 62-67.
14.    Карпінський П. Подолання корупції – нагальна проблема сьогодення. // Вісник прокуратури 2 / 2009, стор. 68-71.
15.    Шевченко Є., Соколкін В. Питання удосконалення чинного кримінально-процесуального законодавства. // Вісник прокуратури 2 / 2009, стор. 72-80.
16.    Павлишин А. Доцільність у кримінальному процесі України. // Вісник прокуратури 2 / 2009, стор. 81-84.
17.    Шаповалов В., Шаповалова В., Васіна Ю. Судово-фармацевтичний моніторинг щодо наркотизації неповнолітніх та молоді психоактивними речовинами у світлі національної безпеки. // Вісник прокуратури 2 / 2009, стор. 107-113.
18.    Кальман О., Мірошниченко С. Злочини проти правосуддя як фактор дестабілізації суспільних відносин. // Вісник Національної академії прокуратури України № 4 / 2008, стор. 20-25.
19.    Назаров В. Проблеми допустимості обмеження конституційних прав громадян при застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. // Вісник Національної академії прокуратури України № 4 / 2008, стор. 26-32.
20.    Бойко А. Про поняття та основні ознаки економічної злочинності. // Вісник Національної академії прокуратури України № 4 / 2008, стор. 33-40.
21.    Давиденко В. Кримінологічна діяльність суб’єктів кримінального судочинства. // Вісник Національної академії прокуратури України № 4 / 2008, стор. 111-117.

СТАТТІ В ГАЗЕТІ:

1.     «Про внесення змін до Кримінального та кримінально-процесуального кодексів України щодо використання дитини для жебракування». // Урядовий кур’єр № 34 від 25.02.2009, стор. 4.
2.    «Агресія і цинізм не завадять уряду подолати корупцію». // Урядовий кур’єр № 40 від 05.03.2009, стор. 2.
3.    «Эпидемия коррупции в стране». // Юридическая практика № 9 от 03.03.2009, с. 3.
4.    «Махінатори під прицілом». (Держфінмоніторинг щодня перевіряє тисячі повідомлень про фінансові операції, виявляючи серед них на перший погляд законних ретельно замасковані злочинні.) // Урядовий кур’єр № 33 від 24.02.2009, стор. 7.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси