Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з 24 січня 2009 р. по 07 лютого 2009 р.

КНИГИ:

1.    Гриненко С.О. Реалізація принципу безпосередності у досудових стадіях кримінального процесу України: Монографія. – Х.: «Оберіг», 2008. – 224 с.
2.    Кримінальний кодекс України з текстами внесених у нього змін і доповнень, офіційно оприлюдненими станом на 1 вересня 2008 р. / Укладач Кирись Б.О. – Львів: Ліга-Прес. 2008. – 480 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Правові засади підвищення ефективності боротьби зі злочинністю в Україні: Матеріали наук. конф., 15 трав. 2008 р. / Ред. кол.: В.І. Борисов (гол. ред.) та ін. – Х.: Право, 2008. – 296 с.
2.    Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навчально-практичний посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: Ліга-прес, 2008. – 408 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Пивовар Ю.І. Організаційно-правові засади взаємодії міліції і органів фінансового контролю. Київ – 2008.

БРОШУРИ:

1. Систематизований  покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Верховного Суду України за 1996-2007 роки./ Укладачі: Грищук В.К., Кирись Б.О. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. – 80 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Юрист України. – 2008. - № 1 (10). – 48 с.
2.    Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2009. - № 1. – 48 с.
3.    Вісник Верховного Суду України. – 2008. - № 8 (96). – 48 с.
4.    Вісник Національної академії прокуратури України. – 2008. - № 2. - 126 с.
5.    Вісник прокуратури. – 2008. - № 12. – 128 с.
6.    Российский следователь. – 2008. - № 23. – 40 с.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Юридическая практика.

СТАТТІ В ЖУРНАЛІ:

1.    Литвак О. Політична кримінологія: поняття та ознаки. // Вісник Національної академії прокуратури № 2/2008, стор. 16-21.
2.    Голомша М. Легалізація відносин власності – основа протидії відмиванню нелегальних доходів. // Вісник Національної академії прокуратури № 2/2008, стор. 26-31.
3.    Косюта М. Щодо проблеми створення дієвої системи запобігання корупції в Україні. // Вісник Національної академії прокуратури  № 2/2008, стор. 44-48.
4.    Кальман О. Критерії оцінки ефективності антикорупційної діяльності. // Вісник Національної академії прокуратури № 2/2008, стор. 48-52.
5.    Михайленко О. Сутність та проблемність часових параметрів у кримінальному процесі // Вісник Національної академії прокуратури  № 2/2008, стор. 58-64.
6.    Давиденко Л., Куц В. Процесуальні функції прокурора у кримінальному судочинстві. // Вісник Національної академії прокуратури  № 2/2008, стор. 65-72.
7.    Муслумов А. Оперативно-розыскное прогнозирование как средство борьбы с организованной преступностью. // Вісник Національної академії прокуратури       № 2/2008, стор. 120-124.
8.    Стратонов В. Використання тактичних прийомів в пізнавальній діяльності слідчого. // Вісник прокуратури № 12/2008, стор. 76 – 78.
9.    Тимофеев И.А. К вопросу о способе совершения контрабанды наркотиков. // Российский следователь № 23/2008, стр. 2-4.
10.    Халиков А.И. Тактические аспекты расследования коррупционных преступлений. // Российский следователь № 23/2008, стр. 5-7.
11.    Марданов А.Б. Криминологическая характеристика лиц, совершающих экономи-ческие преступления. // Российский следователь № 23/2008, стр. 30-31.

СТАТТІ В ГАЗЕТІ:

1.    «Боротьба з корупцією незадовільна». (Ознайомившись із звітними матеріалами про діяльність Міжвідомчої робочої групи з протидії корупції у 2008 році, Президент не зміг дати позитивну оцінку її роботі…) // Урядовий кур’єр № 11 від 23.01.2009, с. 3.
2.    «Гендерна рівність як основа демократії». (Відбулася офіційна презентація Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні. Національний партнер з реалізації проекту – Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту. Програма є спільним проектом Європейського Союзу…) // Урядовий кур’єр № 11 від 23.01.2009, стор. 5.
3.     «Кількість звернень до Євросуду зростає». (За час набуття членства в Раді Європи Україна ратифікувала 62 конвенції у сфері захисту прав людини…) // Урядовий кур’єр № 15 від 29.01.2009, стор. 5.
4.    «Про внесення зміни до статті 384 Кримінально-процесуального кодексу України» // Урядовий кур’єр № 14 від 28.01.2009, стор. 4.
5.    «Кому дрібна крадіжка, в кому великі збитки». (Протягом минулого року суттєво зменшилася кількість зареєстрованих тяжких та особливо тяжких злочинів…) // Урядовий кур’єр № 17 від 31.01.2009, стор. 4.
6.    «Президент розгнівався». (Президент України Віктор Ющенко обурений бездіяльністю Генеральної прокуратури та Служби безпеки України у сфері боротьби з корупцією.) // Юридичний Вісник України № 4 (708) від 24-30.01.2009, стор. 2.
7.    «Рівень злочинності зменшується». (Завдяки спільним зусиллям правоохоронних органів у 2008 році вдалося досягти зниження рівня злочинності на 4,2 відсотка.                    І важливим чинником зменшення кількості зареєстрованих у державі злочинів стала координаційна робота прокурорів.) // Юридичний Вісник України № 4 (708) від            24-30.01.2009, стор. 4.
8.    Бородій В. «Суд має стати незалежним від політики та відповідальним перед народом». // Юридичний Вісник України № 4 (708) від 24-30.01.2009, стор. 6.
9.    «Суди – під контроль!». (Законопроекти, які перебувають на розгляді у Верховній Раді України і стосуються судочинства, спрямовані не на здійснення судової реформи, а на створення нових механізмів неправового контролю над судами…) // Юридичний Вісник України  № 5 (709) від 31.01.-06.02.2009, стор. 4
10.    Бабіров Ю. «Рада Європи: 60 років верховенства права». (27 січня 2009 р. в приміщенні інформаційного агентства «Укрінформ» відбулася спільна прес-конференція міністра юстиції України Миколи Оніщука та представника  Генерального секретаря Ради Європи з координації програм співробітництва в Україні Аке Петерсона.) // Юридичний Вісник України № 5 (709) від 31.01. - 06.02.2009, стор. 5.
11.    Кармазин Ю. «Українська судова система чинить спротив реформі». (Попри усі політичні пристрасті з перевиборами та газово-фінансовими кризами, парламенту рано чи пізно доведеться повертатися до поки що нереалізованих законопроектів…) // Юридичний Вісник України № 5 (709) від 31.01.-06.02.2009, стор. 14.
12.    «Сотрудничество правоохранителей с Интерполом будет содействовать усилению борьбы с коррупцией» (Вчера Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин встретился с Генеральным секретарем Международной организации криминальной полиции Рональдом К. Ноублом…) // Голос Украины  № 9 от 21.01.2009, стр. 2.
13.     «Европейская модель подготовки кадров». (Реформирование органов прокуратуры Украины совпало по времени с полноценным вхождением Украины в  европейское научное и образовательное пространство…) // Голос Украины № 16 от 30.01.2009, с. 4.
14.    Химич В. «Восстановить доверие к судьям через независимость правосудия». (Известно, что независимость судей является необходимой предпосылкой существования судебной власти в любом государстве) // Голос Украины № 249 от 27.12.2008, стр. 7.
15.    «Мудрый» УПК от Нацкомиссии. (Украина вплотную подошла к европеизации уголовного процесса). // Юридическая практика № 4 (579) от 27.01.2009, стр. 1,6,7.
16.     «Коррупции не противодействовали?» (21 января с.г. Президент Украины провел встречу с сопредседателями межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции…) // Юридическая практика   № 4 (579) от 27.01.2009, стр. 3.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси