Шановні колеги! перелік тез, що прийняті до розміщення у збірнику міжнародної науково-практичної конференції «Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації» розміщений у рубриці «Оголошення» в об’яві про конференцію.Ознайомлення з текстами кандидатських та докторських дисертацій. Збірник наукових праць «ПИТАННЯ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ».

Підготовка поза аспірантурою

Здійснюється лише осіб, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи за спеціальностями:

- 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

- 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту

Наші колеги
Державні web-ресурси