Шановні колеги! перелік тез, що прийняті до розміщення у збірнику міжнародної науково-практичної конференції «Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації» розміщений у рубриці «Оголошення» в об’яві про конференцію.Ознайомлення з текстами кандидатських та докторських дисертацій. Збірник наукових праць «ПИТАННЯ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ».

Організаційна робота:

– організація та проведення наукових заходів (семінарів, "круглих столів" та ін.) з актуальних питань кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого права та розслідування злочинів;

– опублікування наукових статей аспірантів, здобувачів, юристів-вчених та практиків у фаховому збірнику наукових праць “Питання боротьби зі злочинністю”, що виходить друком двічі на рік.


 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту

Наші колеги
Державні web-ресурси