НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України оголошує конкурсний прийом до аспірантури за спеціальністю: 081 – Право


НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В.В. СТАШИСА

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ

конкурсний  прийом до аспірантури на 2018/2019 навчальний рік

з відривом та без відриву від виробництва
за науковою спеціальністю: 081 – Право

Навчання здійснюватиметься за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту. Термін навчання в аспірантурі – чотири роки.

Наукові напрями, за якими Інститут готує докторів філософії: кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право, кримінальний процес, криміналістика.

Вступники в аспірантуру складають конкурсні іспити зі спеціальності та іноземної мови, а також здійснюють презентацію дослідницьких пропозицій чи досягнень (оформленої у вигляді реферату, вимоги до якого викладені на сайті Інституту: www.ivpz.org).

Прийом документів до аспірантури відбувається: початок – 02 липня 2018 року; закінчення – 20 липня 2018 року.

Вступні випробування  проводяться в усній формі: з 20 серпня по 12 вересня 2018 року.

Вступники до аспірантури подають на ім’я директора Інституту такі документи:

1) заяву;

2) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра з додатком;

3) особова картка за формою «Особова картка державного службовця» (затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 р. № 156), засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи/навчання;

4) чотири кольорові фотокартки 3x4;

5) список опублікованих наукових праць або наукові доповіді (реферати) з обраного ними наукового напряму;

6) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

7) копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);

8) копію картки фізичної особи – платника податків;

9) копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);

10) копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

11) реферат у зшитому вигляді або у пластиковій папці-швидкозшивачу.

До документів додається картонна папка-швидкозшивач.

Заяви та документи про прийом до аспірантури подаються інспектору з аспірантури НДІ ВПЗ за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49. Режим роботи: з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 17-30, перерва з 12-30 до 13 00, вихідні – субота, неділя.

Телефони для довідок: 715-62-07. Приймальня: 715-62-08.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси