18 травня 2018 року відбудеться міжнародний круглий стіл за темою «Актуальні проблеми кримінально-правової охорони громадської безпеки»

Шановні колеги!

18 травня 2018 р. в м. Харкові в Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України (вул. Пушкінська, 49) відбудеться міжнародний круглий стіл за темою «Актуальні проблеми кримінально-правової охорони громадської безпеки». Організатори заходу: Харківський обласний осередок громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права» та сектор дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України. 

У роботі наукового заходу братимуть участь практичні працівники та провідні вчені вітчизняних навчальних та науково-дослідних закладів: НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Харківського національного університету внутрішніх справ, Національної академії прокуратури України, Національного університету «Києво-Могилянська академія» (м. Київ), Національної академії внутрішніх справ (м. Київ), Академії державної пенітенціарної служби (м. Чернігів), Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь), Національного університету «Одеська юридична академія», Луганського державного  університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, а також учені з Польщі та Білорусі.

На круглому столі відбудеться обговорення питань за такими напрямами: 

• удосконалення кримінального законодавства з питань боротьби з терористичними злочинами;

• організована злочинність як сучасна загроза громадській безпеці України;

• незаконний обіг зброї, вибухових речовин та інших загально небезпечних предметів.

За підсумками роботи «круглого столу» буде прийнято збірник тез наукових доповідей.

Із програмою заходу можна ознайомитися на сайті Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України: ivpz.org.

 

Оргкомітет 
тел. /факс (057) 715-62-08

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси