Оголошення

НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України оголошує конкурсний прийом до очної та заочної аспірантури за спеціальністю: 081 – Право

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту

Наші колеги
Державні web-ресурси