Шановні колеги!

1-14 квітня 2013 року на сайті Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України (www.ivpz.org) відбулася Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми впровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб». Організатори конференції – Всеукраїнська громадська організація «Асоціація кримінального права» та НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України. Ініціатор проведення заходу – Харківський місцевий осередок ВГО «Асоціація кримінального права» та НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Необхідність проведення заходу зумовлена внесенням Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження заходів кримінально-правового характеру стосовно юридичних осіб» № 2032 від 17 січня 2013 року.

 
Оргкомітет
інтернет-конференції

Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження заходів кримінально-правового характеру стосовно юридичних осіб»


1. 18.03.2013 р.

ТЕЗИ ДОПОВІДІ

"Про Про передчасність революційних змін у вітчизняному кримінальному законодавстві"

Литвинов Олексій Миколайович - начальник кафедри кримінального права та кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор

Васильєв Андрій Анатолійович - заступник начальника кафедри кримінального права та кримінології ХНУВС, кандидат юридичних наук

Павликівській Віталій Іванович - доцент кафедри кримінального права та кримінології ХНУВС, кандидат юридичних наук, доцент

Тези доповіді Литвинов О.М.


2. 19.03.2013 р.

ДОПОВІДЬ

"Новая доктрина юридической ответственности юридических и физических лиц"

Кириченко Александр Анатольевич - доктор юридических наук, профессор заведующий кафедрой гражданского и уголовного права и процесса юридического факультета Черноморского государственного университета имени Петра Могилы

Ланцедова Юлия Александровна - кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и уголовного права и процесса юридического факультета Черноморского государственного университета имени Петра Могилы

Тунтула Александра Сергеевна - старший преподаватель кафедры гражданского и уголовного права и процесса юридического факультета Черноморского государственного университета имени Петра Могилы

Коросташова Татьяна Александрова - соискатель кафедры гражданского и уголовного права и процесса юридического факультета Черноморского государственного университета имени Петра Могилы (Украина,  г. Николаев)

Доповідь


3. 20.03.2013 р.

ТЕЗИ ДОПОВІДІ

"Запровадження заходів кримінально-правового характеру стосовно юридичних осіб по-українськи"

Шаблистий Володимир Вікторович - кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету з підготовки слідчих Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Тези доповіді


4. 26.03.2013 р.

ВИСНОВОК

кафедра кримінального права № 1 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження заходів кримінально-правового характеру стосовно юридичних осіб»

Висновок


5. 29.03.2013 р.

ФРАГМЕНТ СТАТТІ

"Юридический процесс: теория и реальность (влияние европейских норм и стандартов на юридический процесс в Украине)"

Лихова Софія Яківна – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального права і процесу Юридичного інституту Національного авіаційного університету

Лиховая С. Я. Юридический процесс: теория и реальность (влияние европейских норм и стандартов на юридический процесс в Украине) / С. Я. Лиховая // Российский юридический журнал. – 2011. – № 3(78). – С. 55–65.

Отрывок из статьи


6. 3.04.2013 р.

ДОПОВІДЬ

"Классификация  юридических наук и иные предпосылки развития ответственности физических и юридических лиц"

Ланцедова Юлия Александровна – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и уголовного права и процесса юридического факультета Черноморского государственного университета имени Петра Могилы

Тунтула Александра Сергеевна – старший преподаватель кафедры гражданского и уголовного права и процесса юридического факультета Черноморского государственного университета имени Петра Могилы

Коросташова Татьяна Александрова – соискатель кафедры гражданского и уголовного права и процесса юридического факультета Черноморского государственного университета имени Петра Могилы (Украина,  г. Николаев)

Доклад


7. 3.04.2013 р.

ДОПОВІДЬ

"Новое видовое деление антикриминальных сведений и их источников в процедуре привлечения к ответственности физических и юридических лиц"

Кириченко Сергей Анатольевич – кандидат юридических наук начальник отдела следственного управления прокуратуры Полтавской области (Украина, г. Полтава)

Тунтула Александра Сергеевна – старший преподаватель кафедры гражданского и уголовного права и процесса юридического факультета Черноморского государственного университета имени Петра Могилы (Украина,  г. Николаев)

Доклад


8. 9.04.2013 р.

ФРАГМЕНТ СТАТТІ

"Стабільність як умова ефективності законодавства України про кримінальну відповідальність"

Тацій Василь Якович – доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, Президент НАПрН України, ректор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Борисов Вячеслав Іванович – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, директор Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

Тютюгін Володимир Ілліч – кандидат юридичних наук, професор, в.о. завідуючого кафедрою кримінального права № 1 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

«Стабільність як умова ефективності законодавства України про кримінальну відповідальність». (автори: В. Тацій, В. Борисов, В. Тютюгін; надрукована: газета «Голос України». – № 66 (5566). – 5 квітня 2013 р. – с. 4-5)

Фрагмент статті


9. 9.04.2013 р.

СТАТТЯ

"Юридична особа як суб’єкт кримінальної відповідальності"

Фріс Павло Львович – завідувач кафедри кримінального права Юридичного інституту Прикарпатського національного універститету імені Василя Стефаника, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Стаття


10. 10.04.2013 р.

ТЕЗИ ДОПОВІДІ

"Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб: особливості впровадження"

Левченко Юрій Олександрович заступник начальника кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НАВС кандидат юридичних наук, доцент

Сисоєва Вікторія Петрівна, ад’юнкт кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НАВС

Тези


11. 12.04.2013 р.

ТЕЗИ ДОПОВІДІ

"Запровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб в аспекті принципу правової визначеності"

Єні Олена Василівна – кандидат юридичних наук, головний науковий співробітник відділу Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України

Тези доповіді


12. 12.04.2013 р.

СУДЖЕННЯ

щодо можливості впровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб

Шепітько Михайло Валерійович – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Судження


13. 12.04.2013 р.

ТЕЗИ ДОПОВІДІ

"Міжнародні зобов’язання України щодо кримінальної відповідальності юридичних осіб"

Крайник Григорій Сергійович – кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального права № 1 Національного університету «Юридична академія України  імені Ярослава Мудрого», науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Тези доповіді


14. 12.04.2013 р.

СТАТТЯ

"До полеміки про визнання організації терористичною та її  відповідальність"

Настюк Василь Якович – завідувач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», доктор юридичних наук, професор член-кореспондент НАПрН України.

Трофімов Сергій Анатолійович  – кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративно-правових та кримінально-правових дисциплін Кримського юридичного інституту Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», заслужений юрист Автономної Республіки Крим.

Стаття


15. 12.04.2013 р.

ТЕЗИ ДОПОВІДІ

"Кримінальна відповідальність юридичних осіб: окремі питання до проекту Закону України № 2032 від 17 січня 2013 р."

Демидова Людмила Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права № 1 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Тези доповіді


16. 12.04.2013 р.

ТЕЗИ ДОПОВІДІ

"Юридична особа – суб’єкт кримінальної відповідальності чи інших заходів кримінально-правового характеру?"

Куц Віталій Миколайович – завідувач кафедри кримінального права Національної академії прокуратури України кандидат юридичних наук, професор

Тези доповіді


17. 12.04.2013 р.

ТЕЗИ ДОПОВІДІ

"Аналіз деяких положень законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження заходів кримінально-правового характеру стосовно юридичних осіб""

Політова Анна Сергіївна – кандидат юридичних наук, викладач кафедри кримінального права та кримінології Донецького юридичного інституту МВС України

Тези доповіді


18. 12.04.2013 р.

ТЕЗИ ДОПОВІДІ

"Про перспективи запровадження в Україні інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб"

Мозгова Вікторія Анатоліївна – кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник відділу досліджень проблем протидії злочинності НДІ Національної академії прокуратури України.

Ульянов Дмитро Володимирович – адвокат.

 

Анотація

Тези наукової доповіді присвячені проблемі доцільності та своєчасності запровадження в Україні інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб. Розглянуті положення щодо підстав для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, запропоновані законопроектом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження заходів кримінально-правового характеру стосовно юридичних осіб» № 2032 від 17.01.2013 р. Підтримано наукову позицію щодо введення у Кримінальний кодекс України словосполучення «форми кримінально-правового впливу».

Тези доповіді


19. 15.04.2013 р.

ТЕЗИ ДОПОВІДІ

"Міжнародно-правове регулювання кримінальної відповідальності юридичних осіб"

Сенаторова Оксана Василівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Тези доповіді


 

20. 15.04.2013

 

СТАТТЯ

"Щодо відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення у вигляді застосування до них заходів кримінально-правового характеру"

Андрушко Петро Петрович - кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стаття


ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ»

 1-14 квітня 2013 року на сайті Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України (www.ivpz.org) відбулася Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми впровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб». Організатори конференції – Всеукраїнська громадська організація «Асоціація кримінального права» та НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.
Необхідність проведення заходу була зумовлена внесенням Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження заходів кримінально-правового характеру стосовно юридичних осіб» № 2032 від 17 січня 2013 року та розбіжностями серед науковців України щодо впровадження в законодавство Інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб.

 В конференції взяли участь 30 спеціалістів в галузі кримінального, адміністративного та міжнародного права, кримінології, представники правозастосовної практики: професори В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін, П. Л. Фріс, О. М. Літвінов, В. Я. Настюк, П. П. Андрушко, В. М. Куц та ін.  Під час проведення інтернет-конференції на сайті (www.ivpz.org) були розміщені: висновки наукових колективів, статті, наукові доповіді та тези до них, судження з окремих питань. Автори представляли вищі навчальні та наукові заклади з різних частин України: НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,  Чорноморський державний університету імені Петра Могили, НДІ Національної академії прокуратури України, Національна академія внутрішніх справ, Харківський національний університет внутрішніх справ, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.

 В наданих матеріалах до інтернет-конференції були висловлені різні позиції щодо проблеми впровадження в законодавство України кримінальної відповідальності юридичних осіб. В цілому науковці віднеслися критично до законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження заходів кримінально-правового характеру стосовно юридичних осіб» (№ 2032 від 17 січня 2013 року).

 В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін роблять акцент на тому, що  «запровадження кримінальної відповідальнос¬ті юридичних осіб в Україні можливе лише після схвалення на доктринальному (науково¬му) рівні цієї концепції, ви¬роблення меха¬нізмів її впро¬вадження до всіх інститутів кримінального права, розроб¬лення теоретичної моделі нового КК України, побудованого на концепції визнання суб’єктами, що підлягають кримінальній відповідальності, і фізичних, і юридичних осіб».

 П. П. Андрушко вказує, що «внесення до КК України змін, які пропонуються проектами законів № 2032 і № 2033, фактично означатиме виконання майже всіх рекомендацій GRECO щодо приведення національного антикорупційного законодавства у відповідність до стандартів Кримінальної конвенції  про боротьбу з корупцією: 1) зміни до КК України, Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) і Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), які пропонуються проектом закону №2032, вирішать питання встановлення відповідальності юридичних осіб за вчинення від їх імені чи в їх інтересах корупційних злочинів; 2) зміни до КК України, які пропонуються проектом закону № 2033, вирішать питання криміналізації діянь у вигляді активного і пасивного підкупу у публічному та приватному секторах, які Кримінальною конвенцією про боротьбу з корупцією рекомендується визнати злочинами (корупційними) у національному кримінальному законодавстві».

 О. В. Сенаторова зазначає, що історично загальновизнано, що корпорації не вчинюють злочинів (societas delinquere non potest), і називає міжнародні правові акти, в яких йдеться про кримінальну відповідальність юридичних осіб (Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р., що набула чинності для України 21.05.2004 р. (Ст. 10), до якої прийнято два протоколи: Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р., набув чинності для України 21.05.2004 р., та Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р., набув чинності для України 21.05.2004 р.; Конвенція ООН проти корупції 2003 р., яка набула чинності для України 01.01.2010 р. (Ст. 26); Конвенцію з боротьби з підкупом посадових осіб іноземних держав у разі проведення міжнародних ділових операцій 1997 р. (Ст. 2), прийняту в рамках ОECD; та ін..). При цьому, автором робиться висновок, що «більшість міжнародних актів не вимагають обов’язкової криміналізації, а передбачають й інші форми відповідальності юридичних осіб, а саме адміністративну та цивільно-правову (наприклад, п. 2 ст. 10 Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р.). Це положення прийнято у зв’язку з урахуванням різноманітності правових систем та національних підходів». О. В. Сенаторова, аналізуючи кримінальне законодавства різних країн, акцентує увагу на тому, що «більшість держав вдаються до кримінальних заходів щодо організацій. Серед них традиційно країни англо-американської правової сім’ї, майже всі європейські країни, Китай. Деякі, наприклад Німеччина, застосовують квазікримінальні заходи. Так, § 30 діючого в Німеччині закону Ordnungswidrigkeitengesetz (так би мовити Кодексу про адміністративні правопорушення) передбачає штраф до 1 млн. євро для юридичних осіб за злочини, вчинені їх представниками. Схожої позиції дотримуються і болгарські законотворці, що передбачають для організацій тільки адміністративну відповідальність».

 Висновок кафедри кримінального права №1 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» містить позицію, що законопроект № 2032 не дає можливості зробити і однозначний висновок про те, чи є застосування заходів кримінально-правового впливу до юридичної особи за наявності підстави для того, правом чи обов’язком суду?. Крім того, положення проекту № 2032 переобтяжені оціночними поняттями, зміст яких наразі не відомий. Так, підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового впливу пропонується визнати вчинення злочину «від імені та в інтересах» юридичної особи або «використання у будь-який спосіб» юридичної особи з метою вчинення чи приховування злочину. Такий злочин можуть вчинити не тільки керівник, засновник чи учасник юридичної особи, а й «інша уповноважена особа» (проект ст. 96-1 КК проекту). Подібні «туманні», невизначенні формулювання містяться і в проекті ст. 96-9 КК, якою пропонується встановити загальні правила застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового впливу.

 П. Л. Фріс, аналізуючи можливість і необхідність впровадження кримінальної відповідальності юридичної осіб, вказує, що визнання юридичної особи суб’єктом злочину автоматично викликає необхідність вирішення питання вини, яке є наріжним каменем кримінальної відповідальності. Традиційно у теорії права вина розуміється як ставлення фізичної особи до вчиненого діяння та його наслідків. У такому контексті вести мову стосовно вини юридичної особи неможливо. Скоріше усього вина юридичної особи повинна оцінюватись як трансформоване психічне ставлення фізичних осіб-керівників юридичної особи до діяння та його наслідків у формі умислу та необережності. Це викликає необхідність ставити питання про відокремлення суб’єкту злочину, яким є фізична, осудна особа, яка досягла віку кримінальної відповідальності від суб’єкту кримінальної відповідальності, яким повинна визнаватись юридична особа.

 О. В. Єні бачить проблему в тому, що конкретного переліку злочинів, за які встановлюється кримінальна відповідальність юридичних осіб, законопроектом не передбачено. Це може виявити певні проблеми в правозастосуванні. М. В. Шепітько висловлює сумнів, що заборона займатися певним видом діяльності (заборона на здійснення професійної діяльності), конфіскація майна, ліквідація (п.п. 2-4 ч. 1 ст. 96-4 КК законопроекту «Про внесення змін…») є заходами кримінально-правового характеру. De facto мова йде про кримінальну відповідальність – після застосування таких «заходів» юридична особа фактично втрачає можливість існувати. Аналогічний сумнів викликає наявність в законопроекті ст. 96-2 КК, в якій зазначено, що заходи кримінально-правового характеру можуть бути застосовані судом до підприємства, установи чи організації, крім юридичних осіб публічного права, які повністю утримуються за рахунок державного чи місцевих бюджетів, а також міжнародних організацій. Виключення юридичних осіб публічного права з переліку юридичних осіб, до яких може застосовано фактично кримінальну відповідальність вказує на неясність мети впровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб. Крім того, це свідчить про нерівність підприємств, установ та організацій, відсутність демократичних засад розвитку України, та невідповідність проекту змін до Кримінального кодексу України ч. 4 ст. 13 Конституції України:  «Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом».

 Результатом проведення всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми впровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб»є те, що кримінальну відповідальність юридичних осіб може бути впроваджено лише у віддаленій перспективі через серйозні наукові напрацювання, врахування та виправлення усіх зауважень до законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження заходів кримінально-правового характеру стосовно юридичних осіб» (№ 2032 від 17 січня 2013 року). Окрім того, необхідним є  розроблення концепції впровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб, прийняття якої було б сутнісним поштовхом до вирішення проблеми на науковому та законодавчому рівнях.

Інформацію підготував
кандидат юридичних наук М. В. Шепітько

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси