12.10.2018

Заступник директора з наукової роботи Владислава Батиргареєва взяла участь у міжнародній міждисциплінарній науковій конференції в м. Рига

 

Владислава Батиргареєва, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора НДІ ВПЗ з наукової роботи виступила із науковою доповіддю на 7й міжнародній міждисциплінарній науковій конференції «Суспільство. Здоров’я. Добробут» (The 7th International Interdisciplinary ScientificСonference «Society. Health. Welfare»). Час роботи конференції – з 10 по 12 жовтня 2018 р. Місце проведення – RīgaStradiņš University, м. Рига, Латвія.
Конференція об’єднала у дискусії спеціалістів різних напрямів: соціології, суспільних відносин і комунікації, охорони здоров’я та реабілітації, педагогіки, психології, суспільного добробуту та соціальної роботи, права та політичних наук.
Владислава Батиргареєва прийняла участь у роботі секції «Суспільство і право», на якій виступала  із доповіддю на актуальну для вітчизняної кримінологічної науки тему «Торгівля людьми з українських міст і сіл: сучасні тенденції» («HumantraffickingfromUkrainiancitiesandvillages: currenttrends»). відбулася 11 жовтня 2018 року. Під час роботи секції обговорювалися питання правового забезпечення різних аспектів функціонування суспільства та місця людини у ньому. За результатами роботи конференції буде видано збірник наукових праць.

Новину підготувала м.н.с. А. В. Калініна
 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси