18.04.2017

Відбулося засідання загальних зборів науковців Інституту


 

Відповідно до наказу МОН України № 589 від 12 квітня 2017 р. «Деякі питання Організаційного бюро з підготовки та проведення з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ» в Інституті 14 квітня 2017 р. відбулися загальні збори трудового колективу наукових працівників. На цьому засіданні було обрано директора Інституту, д.ю.н., проф., академіка НАПрН України В. І. Борисова делегатом для представництва Інституту на зазначеному з’їзді, метою якого є призначення двох представників (вчених) до складу Ради прокурорів України.
 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси