29.11.2017

 

У Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України відбулася Вчена рада

29 листопада на засіданні Вченої ради Інституту із науковою доповіддю «Якість нормативного регулювання інституту повідомлення про підозру у контексті принципу правової визначеності» виступила провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою, д.ю.н., ст. наук. співробіт. Глинська Н.В.

Також було заслухано інформацію про роботу сектора дослідження проблем злочинності та її причин НДІВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України із якою виступив головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора дослідження проблем злочинності та її причин НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н. Головкін Б.М.

Рекомендувано до друку Випуск 34 збірника наукових праць НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України «Питання боротьби зі злочинністю». 

Також рішенням Вченої ради постановлено спрямувати до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Пояснювальні записки до проектів Законів України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо наслідків окремих злочинів»,  «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо офіційного документа», підготовлені головним науковим співробітником відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права, д.ю.н., проф. Демидовою Л.М.,  Пояснювальної записки «Про внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію» щодо розширення повноважень керівника поліції», підготовленої науковим колективом сектора дослідження проблем запобігання злочинності. 

Було затверджено індивідуальні плани роботи та теми дисертаційних досліджень аспірантів Інституту першого року навчання.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси