28.02.2018

 

У Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України відбулася Вчена рада


28-го лютого на засіданні Вченої ради Інституту із науковою доповіддю за темою дослідження «Законодавче забезпечення судово-контрольної діяльності в кримінальному провадженні: чинна модель, новітні зміни та тенденції розвитку» виступив головний науковий співробітник, керівник наукових робіт відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою, д.ю.н., проф., чл. – кор. НАПрН України  Шило Ольга Георгіївна.

Також було заслухано інформацію про роботу сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю із якою виступив головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Демидова Л.М.

Затверджено теми дисертаційних досліджень аспірантам Інституту: Жуковській К.В., Білоус К.С., Боднарчук Є.В. 

Рекомендовано до друку науково-практичний посібник старшого наукового співробітника сектора дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства, к.ю.н., ст. наук. співробіт. Автухова К.А. «Кримінально-виконавче право».

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси