27.09.2017

 

У Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України відбулася Вчена рада

27-го вересня в Інституту відбулась Вчена рада. Із науковою доповіддю  «Комплаєнс підхід до запобігання корупції у приватній сфері» виступив науковий співробітник сектора дослідження проблем злочинності та її причин НДІ ВПЗ ім. академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н. Новіков О.В.

На засіданні було заслухано інформацію відповідального секретаря, к.ю.н., ст. наук. співробіт. Колодяжного М.Г. про роботу приймальної комісії НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України та урочисто підписано угоди зі студентами аспірантури Інституту першого року навчання.
Також рішенням Вченої ради постановлено спрямувати до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Пояснювальної записки до проекту Закону України «Про внесення змін і доповнень до Кримінального процесуального кодексу України (у частині вдосконалення кримінальних процесуальних норм, що регулюють процесуальний порядок повідомлення про підозру)», підготовленої провідним науковим співробітником відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою, д.ю.н. Глинською Н.В.
Вченою радою, окрім інших питань, було рекомендовано до участі у конкурсі імені Святого Володимира монографії співробітників Інституту д.ю.н. Глинської Н.В. та к.ю.н. Євтєєвої Д.П.
 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси