26.06.2018

26 червня 2018 р. у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України проведено засідання Вченої ради


26-го червня на засіданні Вченої ради Інституту із науковою доповіддю «Нульова толерантність» до корупції: проблеми застосування в нормотворчій діяльності та запобіганні злочинності» виступила доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Валуйська Марина Юріївна.

Рішенням Вченої ради затверджено Звіт роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України за І півріччя 2018 р. 

Був затверджений план роботи Вченої ради НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України на ІІ півріччя 2018 р.

Також на засіданні затвердженно текст Пояснювальної записки до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо отримання засудженими до позбавлення волі грошової винагороди під час здобуття ними освіти», підготовленої завідувачем відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Степанюком А.Х. 

Затвердженно результати атестації здобувачів НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України за підсумками четвертого та п’ятого років навчання та додаткові програми аспірантів Інституту та ін.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси