24.10.2018

24-го жовтня 2018 року  у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України було проведено засідання Вченої ради         24 жовтня на засіданні Вченої ради із науковою доповіддю «Роль судової експертизи у забезпеченні принципу змагальності в кримінальному судочинстві України» виступив провідний науковий співробітник лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н., ст. наук. співробіт. Авдєєва Г.К.

       Було заслухано інформацію головного наукового співробітника відділу кримінологічних досліджень НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Голіна В.В. про роботу сектора дослідження проблем запобігання злочинності  за період із 31.01.2018 по 24.10.2018 р.

       Членами вченої ради затверджено звітування аспірантів Інституту за підсумками першого та третього років навчання.

       Було затверджено новий склад редакційної колегії збірника наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю»

       Також на засіданні вченої ради  затверджено додаткові програми аспірантам Інституту.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси