29.05.2018

23 травня 2018 р. у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України проведено засідання Вченої ради


23-го травня на засіданні Вченої ради Інституту із науковою доповіддю за темою дослідження «Сучасні підходи до визначення поняття «конверсійний (конвертаційний) центр» виступила здобувач лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України Білоус Ольга Петрівна.

Інформацію про роботу сектора дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства доповів завідувач відділом дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Степанюк А.Х. 

Рішенням Вченої ради затверджено результати атестації наукових співробітників НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України.

Був затверджений Тематичний план науково-дослідних робіт, що фінансуватимуться із коштів Державного бюджету України, на 2019 р.

Також на засіданні рекомендовано до друку збірник наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» вип. 35.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси