23.09.2014

Відбувся захист дисертацій аспірантів Євтєєвої Д.П. та Кумановського М.В.


 

 

23 вересня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса відбувся захисти дисертацій.

Відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ЄВТЄЄВОЇ  ДАРИНИ  ПЕТРІВНИ «Кримінально-правова характеристика зловживання опікунськими правами: соціальна обумовленість та склад злочину» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Борисов Вячеслав Іванович, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, директор, академік НАПрН України, заслужений юрист України.

Офіційні опоненти:

- доктор юридичних наук, професор Денисов Сергій Федорович, Інститут права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету, професор кафедри кримінального права

- кандидат юридичних наук, доцент Шинкарьов Юрій Вікторович, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін

 

Також відбувся захист дисертації КУМАНОВСЬКОГО МИХАЙЛА ВОЛОДИМИРОВИЧА «Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах: соціальна зумовленість та склад злочину» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Демидова Людмила Миколаївна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри кримінального права № 1.

Офіційні опоненти:

- доктор юридичних наук, професор Ємельянов В’ячеслав Павлович, Харківський національний університет внутрішніх справ, професор кафедри кримінально-правових дисциплін

- кандидат юридичних наук, доцент Письменський Євген Олександрович, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, начальник кафедри кримінального права

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси