22.10.2015

 22 жовтня 2015 р. у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса відбувся захист дисертацій Калініченко Ю.В. та Бугайця А.В.


 

 

 

Повідомляємо, що 22 жовтня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса відбувся захисти дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:

КАЛІНІЧЕНКО ЮЛІЇ ВІКТОРІВНИ «Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину (ст. 383 КК України)» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор  Борисов Вячеслав Іванович, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, директор, академік НАПрН України, Заслужений юрист України.

Офіційні опоненти:

- доктор юридичних наук, професор Глушков Валерій Олександрович, Київський університет ринкових відносин, завідувач кафедри теоретико-правових дисциплін та публічного права, Заслужений юрист України

- кандидат юридичних наук, доцент Шинкарьов Юрій Вікторович, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін

Також відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук БУГАЙЦЯ  АРТЕМА  ВІКТОРОВИЧА «Кримінологічна характеристика та запобігання корисливій насильницькій злочинності на залізничному транспорті» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Голіна Володимир Васильович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України.

Офіційні опоненти:

- доктор юридичних наук, професор Шакун Василь Іванович, Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри кримінального права, член-кореспондент НАПрН України

- кандидат юридичних наук, доцент Байлов Антон Володимирович, Харківський національний університет внутрішніх справ, доцент кафедри кримінального права та кримінології

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси