09.07.2015

09 липня 2015 р. у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса відбуся захисти дисертацій Гальцової О.В. та Бражника А.А.

 

 

 


 
Повідомляємо, що 9 липня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса відбувся захисти дисертацій:

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ГАЛЬЦОВОЇ  ОЛЕНИ  ВОЛОДИМИРІВНИ «Принцип поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарань» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор  Степанюк Анатолій Хомич, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, декан факультету підготовки кадрів для Державної пенітенціарної служби України

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор Денисова Тетяна Андріївна, Класичний приватний університет, професор, проректор з науково-педагогічної роботи – директор Інституту права імені Володимира Сташиса

кандидат юридичних наук, доцент Черненок Максим Петрович, Чернігівський національний технологічний університет, доцент кафедри кримінального права та правосуддя

Також на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса відбувся захисти дисертацій:

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук БРАЖНИКА  АНДРІЯ  АНАТОЛІЙОВИЧА «Кримінальна відповідальність за розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування (ст. 387 КК України): аналіз складу злочину» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Самощенко Ігор Вікторович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри кримінального права № 2.

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор Осадчий Володимир Іванович, Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри кримінального права

доктор юридичних наук, доцент Харченко Вадим Борисович, Харківський національний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін факультету права та масових комунікацій

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси