05.12.2016

У Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса відбулися захисти дисертацій: Скок О.С. та Григор’єва Р.Г.


 

Повідомляємо, що 05 грудня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України відбулися захисти дисертації:

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук СКОК  ОЛЕКСАНДРИ СЕРГІЇВНИ «Злочини невеликої тяжкості та питання кримінальної відповідальності» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Науковий керівник – кандидат юридичних наук Соболь  Оксана  Іванівна, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін

Офіційні опоненти:

- доктор юридичних наук, професор Ємельянов Вячеслав Павлович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор кафедри міжнародного права

- кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Шамара  Олександр Володимирович, Національна академія прокуратури України, заступник начальника відділу науково-методичного забезпечення прокурорської діяльності у кримінальному провадженні

 

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ГРИГОР’ЄВА  РУСЛАНА ГЕННАДІЙОВИЧА «Кримінологічна характеристика прийняття, пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та заходи запобігання їм в Україні» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Настюк Василь Якович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України

Офіційні опоненти:

– доктор юридичних наук, професор Житний Олександр Олександрович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету

кандидат юридичних наук, доцент Байлов Антон Володимирович, Харківський національний університет внутрішніх справ, професор кафедри кримінального права та кримінології факультету № 1

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси