27.10.2015


27 жовтня 2015 р. у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса відбувся захист дисертацій Новікова О.В. та Буніна Є.О.


 

 

 

Повідомляємо, що 27 жовтня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса відбувся захисти дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:

НОВІКОВА ОЛЕГА ВОЛОДИМИРОВИЧА «Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент Головкін Богдан Миколайович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права

Офіційні опоненти:

- доктор юридичних наук, професор Дрьомін Віктор Миколайович, Національний університет «Одеська юридична академія», завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки та техніки України

- кандидат юридичних наук, доцент Левченко Юрій Олександрович, Національна академія внутрішніх справ, начальник кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права

 

- доктор юридичних наук, професор, Денисов Сергій Федорович, Інститут права ім. Володимира Сташиса Класичного приватного університету, професор кафедри кримінального права

Також відбувся захист на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук БУНІНА  ЄВГЕНА  ОЛЕКСАНДРОВИЧА «Втручання в діяльність судових органів за Кримінальним кодексом України: аналіз складу злочину та питання кваліфікації» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, професор Тютюгін Володимир Ілліч, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри кримінального права № 1, заслужений юрист України.

Офіційні опоненти:

- доктор юридичних наук, доцент Харченко Вадим Борисович, Харківський національний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін факультету права та масових комунікацій

- кандидат юридичних наук, доцент Сенько Микола Миколайович, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри кримінального права та кримінології

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси