27.11.2014

Відбувся захист дисертації Чуба І.М.


 

27 листопада 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ЧУБ ІГОРА МИКОЛАЙОВИЧА «Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу: кваліфікація та відмежування від суміжних злочинів» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, професор Тютюгін Володимир Ілліч, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, в. о. завідувача кафедри кримінального права № 1.

Офіційні опоненти:

- доктор юридичних наук, професор Навроцький В’ячеслав Олександрович, Львівський університет внутрішніх справ, член-кореспондент НАПрН України, декан юридичного факультету;

- кандидат юридичних наук Слуцька Тетяна Іванівна, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, заслужений юрист України, начальник відділу забезпечення діяльності заступника Голови Управління забезпечення діяльності Голови та заступників Голови.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси