30.09.2013

Відбувся захист дисертації здобувача Білоконь М. А.


 

30 вересня 2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса відбувся захист дисертації.

 Успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук БІЛОКОНЬ МАРІЯ АНАТОЛІЇВНА на тему «Запобігання злочинності неповнолітніх: досвід країн Європейського Союзу» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси