11.11.2016

У Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса відбувся захист дисертації Гуд Т.М.


 

 

 

Повідомляємо, що 11 листопада 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України відбувся захисти дисертації:

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ГУД ТЕТЯНИ МИКОЛАЇВНИ «Кримінальна відповідальність за приховування злочину (ст. 396 КК України)» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Баулін Юрій Васильович, Конституційний Суд України, Голова, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України

Офіційні опоненти:

- доктор юридичних наук, професор Житний Олександр Олександрович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету

- кандидат юридичних наук, доцент Лень Валентин Валентинович, ДВНЗ «Національний гірничий університет», професор кафедри кримінального права та кримінології

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси