07.07.2015

07 липня 2015 р. у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса відбулися захисти дисертацій Рубащенка М.А. та Олійник О.С.


 

На засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса відбувся захисти дисертацій:

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук РУБАЩЕНКА  МИКОЛИ  АНАТОЛІЙОВИЧА «Кримінальна відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Киричко Василь Миколайович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри кримінального права № 1

Офіційні опоненти:

- доктор юридичних наук, професор Житний Олександр Олександрович, професор кафедри кримінального права та кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ

- кандидат юридичних наук, професор Антипов Володимир Іванович, професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Національного університету державної податкової служби України, заслужений юрист України

Також на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса відбувся захисти дисертацій:

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ОЛІЙНИК  ОЛЕНИ  СЕРГІЇВНИ «Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння ґрунтовим покривом  (поверхневим шаром) земель (ст. 2391 КК України): соціальна обумовленість та склад злочину» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Гізімчук Сергій Вячеславович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри кримінального права № 1.

Офіційні опоненти:

- доктор юридичних наук, професор Берзін Павло Сергійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри кримінального права та кримінології

- кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Назимко Єгор Сергійович, Донецький юридичний інститут МВС України,  вчений секретар

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси