20.01.2017

Науково-дослідному інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України видано ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти (спеціальність 081 «Право»)


 

 

 

20 січня 2017 року наказом МОН України № 5-Л «Про ліцензування освітньої діяльності» Інституту видано ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (підготовка докторів філософії) з ліцензійним обсягом 25 осіб за спеціальністю 081 «Право».

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси