29.03.2017

У Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України відбулася Вчена рада

 


 

 

29 березня 2017 р. на засіданні Вченої ради Інституту зі своєю науковою доповіддю «До питання про єдність термінології у КК України» провідний науковий співробітник Інституту, к.ю.н., доц. Пащенко О.О.

Було заслухано інформацію про атестацію наукової роботи стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих учених, к.ю.н. Нетеси Н.В.

Також було заслухано інформацію про затвердження результатів атестації аспірантів НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України та ще були розглянуті рекомендації до друку наукових праць співробітників Інституту.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси