30.11.2018

28 листопада 2018 р. у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України проведено засідання Вченої ради       28-го листопада на засіданні Вченої ради Інституту із інформацією про роботу лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України виступив завідувач лабораторії, д.ю.н., проф. Шепітько В.Ю.
       Були затверджені індивідуальні плани роботи аспірантів першого року навчання НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, а також теми дисертаційних досліджень.
       Членами вченої ради затверджено звітування аспірантів Інституту за підсумками першого та третього років навчання.
       Також на засіданні затверджено «Положення про порядок проведення конкурсу на зміщення вакантних наукових посад науковими працівниками Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України»
       Доведено до відома інформацію про завершення роботи з формування випуску № 36 збірника наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» та прийнято рішення рекомендувати його до друку.
       Крім того на засіданні затверджено новий склад вченої ради Інституту. 

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси