21.06.2017

У Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України відбулася Вчена рада

 


 

 

 

21-го червня в Інституту відбулась Вчена рада. Із науковою доповіддю  «Проблеми судово-експертного забезпечення слідчої діяльності в умовах змагального кримінального процесу» виступив провідний науковий співробітник лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н., ст. наук. співробіт. Авдєєва Г.К.

Під час засідання було заслухано інформацію в.о. завідувача відділом дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Степанюка А.Х. про роботу сектора дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства.

Також рішенням Вченої ради затверджено Звіт про стан наукових досліджень Інституту за першу половину 2017 року, план роботи Вченої ради Інституту на друге півріччя 2017 року. Постановлено спрямувати до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Пояснювальну записку до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 107 Кримінально-виконавчого кодексу України щодо поліпшення умов харчування засуджених до позбавлення волі», Пояснювальну записку «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення виконання покарань у виді штрафу», підготовленої старшим науковим співробітником сектора дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства, к.ю.н. Автуховим К.А.  та головним науковим співробітником сектора, д.ю.н. Яковець І.С.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси