18.06.2015

Вітання молодшого наукового співробітника НДІ ВПЗ імені акад. В.В. Сташиса НАПрН України Новікової К.А. з успішним захистом дисертації

 

 Колектив Інституту вітає молодшого наукового співробітника сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю Новікову Катерину Андріївну з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Обмеження волі як вид покарання». Захист відбувся 18 червня 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси