16.10.2015

Вітання старшого наукового співробітника НДІ ВПЗ імені акад. В.В. Сташиса НАПрН України Глинської Н.В. з успішним захистом дисертації

 

 

 
 

15 жовтня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук ГЛИНСЬКОЇ Наталії Валеріївни – старшого наукового співробітника сектору дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності – «Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно–розшукова діяльність.

Наукові консультанти:

– доктор юридичних наук, професор Зеленецький Володимир Серафимович, академік Національної академії правових наук України, головний науковий співробітник Науково–дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України;

– доктор юридичних наук, професор Лобойко Леонід Миколайович, головний науковий співробітник Науково–дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України.

Офіційні опоненти:

– доктор юридичних наук, професор Аленін Юрій Павлович, Національний університет «Одеська юридична академія», завідувач кафедри кримінального процесу, член–кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України;

– доктор юридичних наук, професор Нор Василь Тимофійович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України;

– доктор юридичних наук, професор Шумило Микола Єгорович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри правосуддя, Заслужений діяч науки і техніки.

Щиро вітаємо НАТАЛІЮ ВАЛЕРІЇВНУ з успішним захистом дисертації і бажаємо творчого натхнення, успіхів в роботі та науковій діяльності!

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси