07.02.2019

Вітаємо з успішним захистом дисертацій!

  За результатами роботи спеціалізованої вченої ради Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 5 лютого 2019 р. відбулися два успішні захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

 

 

        1) Заічко Олени Вікторівни «Кримінологічна характеристика та запобігання незаконній порубці лісу»  за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент Головкін Богдан Миколайович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права.

.

Офіційні опоненти:

Ø Доктор юридичних наук, доцент Бабенко Андрій Миколайович, Одеський державний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри теорії та історії держави і права.

Ø Кандидат юридичних наук, доцент Козич Ігор Васильович, Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника», доцент кафедри кримінального права

 

2) Єрмолаєвої-Задорожньої Світлани Вікторівни  «Кримінологічна характеристика перешкоджання службовій діяльності працівників правоохоронних органів та його запобігання» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент Головкін Богдан Миколайович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права.

Офіційні опоненти:

Ø Доктор юридичних наук, професор Копотун Ігор Миколайович, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, професор кафедри кримінального права та правосуддя.

Ø Кандидат юридичних наук, доцент Левченко Юрій Олександрович, Національна академія внутрішніх справ, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права

 

О.В. Заічко під час наукової доповіді

Офіційний опонент д.ю.н., доцент А.М. Бабенко

Офіційний опонент к.ю.н., доцент І.В. Козич

С.В. Єрмолаєва-Задорожня під час наукової доповіді

Офіційні опоненти д.ю.н. професор І.М. Копотун та к.ю.н. доцент Ю.О. Левченко

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси