Вітаємо з успішним захистом дисертацій!

  За результатами роботи спеціалізованої вченої ради Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності у вересні 2018 р. відбулися три захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

 

6 вересня 2018 року: 

1) Ясиновського Павла Володимировича «Кримінальна відповідальність за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань»  за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Демидова Людмила Миколаївна, головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України.

Офіційні опоненти:

Ø доктор юридичних наук, професор Гуторова Наталія Олександрівна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, директор Полтавського юридичного інституту, академік Національної академії правових наук України;

Ø доктор юридичних наук, профессор Житний Олександр Олександрович, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, завідувач кафедри кримінальн-правових дисциплін.

2) Назарчука Віктора Вікторовича «Кримінальна відповідальність за ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Демидова Людмила Миколаївна, головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України.

Офіційні опоненти:

Ø доктор юридичних наук, професор Денисова Тетяна Андріївна, Академія державної пенітенціарної служби України, помічник ректора з наукової роботи, заслужений юрист України;

Ø доктор юридичних наук, професор Письменський Євген Олександрович, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін.

 

14 вересня 2018 року:

Олійника Дмитра Олександровича «Запобігання корупційним злочинам, що вчиняються при здійсненні митних процедур»»  за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент Головкін Богдан Миколайович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права.

Офіційні опоненти:

Ø доктор юридичних наук, професор Колб Олександр Григорович, Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. Степана Дем’янчука, проректор з навчально-методичної роботи;

Ø кандидат юридичних наук, доцент Михайленко Дмитро Григорович, Національний університет «Одеська юридична академія», доцент кафедри кримінального права.

   

 

 

 

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси