13.12.2018

Вітаємо з успішним захистом дисертацій!

  За результатами роботи спеціалізованої вченої ради Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 11 та 12 грудня 2018 р. відбулися три успішні захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

 

11 грудня 2018 року: 

1) Олійниченко Вячеслава Володимировича «Звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за ч. 4 та ч. 5 ст. 212 КК України»  за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Борисов Вячеслав Іванович, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України, директор, академік Національної академії правових наук України.

Офіційні опоненти:

Ø доктор юридичних наук, доцент Павликівський Віталій Іванович, Харківський економіко-правовий університет, проректор з навчальної роботи.

Ø кандидат юридичних наук, доцент Лень Валентин Валентинович, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», професор кафедри публічного права.

2) Михаліка Олександра Ігоровича «Кримінологічна характеристика та запобігання фальшивомонетництву» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Колодяжний Максим Геннадійович, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, завідувач відділу кримінологічних досліджень.

Офіційні опоненти:

Ø доктор юридичних наук, професор Литвинов Олексій Миколайович, Харківський національний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри кримінального права і кримінології.

Ø кандидат юридичних наук, доцент Медицький Ігор Богданович, Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника», доцент кафедри кримінального права.

 

12 грудня 2018 року:

Чечина Микиту Юрійовича «Освіта як засіб виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення волі»  за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Яковець Ірина Станіславівна, Державна установа «Центр пробації», перший заступник директора.

Офіційні опоненти:

Ø доктор юридичних наук, доцент Шаблистий Володимир Вікторович, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри кримінального права та кримінології.

Ø кандидат юридичних наук, доцент Шинкарьов Юрій Вікторович, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін.

   

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси