29.12.2015

У Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса відбудвся захист дисертації Муратової С.О.


 

Повідомляємо, що 29 грудня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України відбувся захисти дисертацій:

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Муратової   Світлани   Олександрівни «Судимість в системі інститутів Загальної частини кримінального права України» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Панов Микола Іванович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри кримінального права № 2, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор Музика Анатолій Ананійович, Державний науково-дослідний інститут МВС України, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень

доктор юридичних наук, доцент Ященко Андрій Миколайович, Харківський національний університет внутрішніх справ, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін факультету права та масових комунікацій

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси